Ung Media värnar om skoltidskriften

Ung Media värnar om skoltidskriften

På många skolor i landet skapas proffsiga tidskrifter med hög kvalitet på både texter och layout – långt ifrån den gamla tidens skoltidning med  svartvita, suddiga stenciler. Elevernas produktioner har till och med ett eget pris – Årets skoltidskrift – och många får stöd och vägledning av den ideella organisationen Ung Media.

Det är lätt att föreställa sig nervositeten som måste ligga i luften när årets bästa skoltidskrift ska tillkännages. Priset delas ut av Sveriges Tidskrifter sedan 2004 och själva ceremonin äger alltid rum inför en stor publik under Tidskriftsdagen på Cirkus i Stockholm.

De två senaste åren har Sveriges Tidskrifter samarbetat med Ung Media för att nå ut med information om priset till skolor. Ung Media startade för över två decennier sedan med syfte att stärka ungdomars yttrandefrihet och är idag rikstäckande med drygt åttio medieföreningar som medlemmar. Det berättar förbundsordförande Agnes Hansius.

– ­Ung Medias hjärtefråga har från början varit att unga ska få komma till tals och ha en plattform där de kan göra det. Vi har samlat upp föreningar från hela landet med hjälp av olika projekt som bland annat verkar för rätten att bedriva skoltidning, säger hon.

Många av medieföreningarna har bildats på skolor, antingen högstadiet, gymnasiet eller högskolor. Som medlem kan en förening söka bidrag till olika projekt eller gå en utbildning i medieproduktion. På Ung Medias hemsida finns också handböcker i olika ämnen, bland annat i källkritik och hur man gör en skoltidning både i tryckt och digital form. Varje år ordnas flera medlemsträffar.

– Träffarna har fokus på medieproduktion och ofta har vi föreläsningar i samarbete med andra organisationer som till exempel Reportrar utan gränser, säger Agnes.

Agnes Hansius

Agnes Hansius
Bild: Anna Olsson

Utfärdar presskort

En helg om året bjuder Ung Media också in sina medlemmar till något som de kallar för Presskonferensen, ett event med olika teman och utbildning i medieproduktion.

– Vi verkar hela tiden för att stödja våra medlemmar och stärka deras roll som medieproducenter. Bland annat har de fått göra granskningar av företag och klimatet och skriva om det. Man ska inte underskatta ungas krafter, våra medlemmar är väldigt duktiga på produktioner, säger Agnes.

Till sin hjälp har de unga medieutrustning som de kan låna från Ung Media; kameror, mikrofoner med mera. Dessutom utfärdar organisationen en form av presskort till medlemmarna som är bra att ha på Bokmässan eller i Almedalen.

– Vi bevakar vad som händer på sådana event och går på seminarier, intervjuar politiker eller sitter i pressrummet och skriver som alla andra journalister. Det brukar bli jättebra.

Hur ofta skoltidskrifterna kommer ut varierar. Medan vissa skolor ger ut ett nummer per år kan andra producera flera nummer under läsåret. Innehållen brukar bestå av reportage, debattartiklar, krönikor med mera, som i vilken tidning som helst, säger Agnes.

– Ja, i vissa fall kan man se skoltidningen som en lokaltidning med både högt och lågt innehåll som rymmer olika perspektiv och teman.

Ingick i årets jury

När förra Årets skoltidskrift skulle utses fick Agnes vara med i juryn för första gången. Tillsammans med en chefredaktör från Aller Media och en publisher gick hon igenom alla bidrag som hade skickats in till tävlingen.

– Vi tittade på dem både utseendemässigt och innehållsmässigt, och det var inte ett lätt val. Man märker hur mycket själ och hjärta som eleverna har lagt ner i sina tidningar. Det var flera som hamnade i topp, men som i alla tävlingar fick vi skala ner tills det återstod en vinnare, säger Agnes.

Förhoppningsvis uppmuntrar priset redaktionsmedlemmarna så att de vill jobba med journalistik framöver, säger Anna Öqvist på Sveriges Tidskrifter.

– Det råder ju brist på utbildade och kompetenta journalister så vi känner att det är extra viktigt att nå ut till yngre så att de får upp ögonen för media och tidskriftsbranschen. Skoltidskrifter är en bra start, säger hon.

Sista dagen för att lämna in bidrag i år ligger i slutet av augusti. Innan juryn tar över läser Anna igenom alla inskickade bidrag.

– De flesta bidrag vi får in är jättefina och håller väldigt hög klass. Det gäller både tryckta tidningar och de som publiceras på webben.

Förutom själva äran får vinnaren ett diplom och 10 000 kronor. Vilken skola var det då som senast vann? Jo, för andra året i rad gick priset till Viktor Rydberg gymnasium Odenplan i Stockholm. När Tidskriftdagen senast ägde rum fysiskt på Cirkus 2019 stod Strömbackaskolan i Piteå som vinnare. Nu återstår det att se vilken skola som tar hem segern i höst.

Text: Paula Isaksson

FAKTA

Ung Media grundades 1999 under namnet Lyran och bytte namn till Ung Media 2004. Initiativtagare var två elever på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg.  Organisationen som är ideell stöttar och organiserar alla ungdomar som gör någon form av medieproduktion. Ung Media finansieras främst med statsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Dessutom söker Ung Media bidrag från fonder till olika projekt. Priset Årets skoltidskrift delas ut av Sveriges Tidskrifter i samarbete med Ung Media på Tidskriftsdagen i Stockholm.

 

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet