Ingen självklar miljövinst med e-böcker

Ingen självklar miljövinst med e-böcker

År 2009 presenterade två forskare på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, en studie där de bland annat konstaterade att man måste läsa minst 33 böcker under en läsplattas livslängd för att den ska löna sig ur klimatsynpunkt. Rapporten Pappersbok och elektronisk bok på läsplatta – en jämförande miljöbedömning, har några år på nacken och frågan är om resultatet är det samma idag, eller om utvecklingen av elektroniska apparater har gett oss skäl att överge pappersboken.

Noll27 kontaktade Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys på KTH, som efter att ha sökt bland senare publikationer runt om i världen, konstaterar att resultatet håller sig rätt bra.

– Om man jämför e-böcker med fysiska böcker så ligger den största delen av klimatpåverkan i produktionen av boken eller den läsare man valt. Vilket i sin tur innebär att ju mer man använder den elektroniska produkten, eller läser den fysiska boken, desto mindre klimatpåverkan blir det per gång. Vilket gör biblioteken till en lysande idé där folk läser böckerna flera gånger, eller att en läsplatta lånas ut flera gånger.

Jämför man klimatpåverkan mellan olika elektroniska läsare så är den lägre från en flitig e-boksläsare än från en surfplatta. Det, säger Göran Finnveden, beror delvis på att en läsplatta har mindre elektronik i sig och att den har annan bakgrundsbelysning. Å andra sidan, menar han, används en surfplatta till mycket annat också.

– Vill man klimatoptimera sitt läsande är det kanske inte så smart att köpa en ny läsplatta om man redan har en i-Pad. Så sammantaget är jämförelsen mellan fysiska böcker och elektroniska böcker rätt mycket beroende av vilka antaganden man gör av hur många gånger man läser en bok, hur ofta man använder sin läsare och om man också använder sin läsare till annat. Men man ska komma ihåg att böcker generellt är bra grejer med en ganska låg klimatpåverkan om man jämför.

Från nisch till mainstream

Just nu är Göran Finnveden chef för ett forskningsprojekt på KTH som heter Mistra Hållbar konsumtion. Projektet vill stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion i Sverige och målet är att bidra genom ökad kunskap om hur hållbar konsumtion kan praktiseras. Under rubriken Från nisch till mainstream, tittar de bland annat på vad människor faktiskt gör som är hållbart och hur man ska få fler människor att ägna sig åt det.

– Vi har bland annat tittat på politiska styrmedel och vilken acceptans det finns för dessa. Om man till exempel säger att skattepengar explicit ska gå till att gynna klimatet, som att flygskatten går till att gynna klimatvänligt flygande genom att investera i förnybara bränslen, då ökar acceptansen. Och det är intressant för det betyder att man kanske behöver vara lite nytänkande och kreativ på hur man utformar styrmedel.

– Vi har också tittat på att om man skulle välja ett mer hållbart beteende när det gäller matkonsumtion, semesterresande och möbelinköp så skulle en genomsnittlig svensk familj kunna minska sin klimatpåverkan med 40 procent. Här och nu. Det kräver inga investeringar, inga långsiktiga förändringar och det blir inte dyrare. Det handlar om att ändra våra beteenden.

Om du överför detta till biblioteken, vad tycker du är viktigt för dem att tänka på för en hållbar framtid?

– Dels själva byggnaderna, att tänka på att de har så låg klimatpåverkan som möjligt. Sedan läget, att det finns möjligheter att ta sig dit på bra sätt. Schyssta parkeringsmöjligheter för cyklar eller att det finns kollektivtrafik.

– En roll biblioteken kan ha är när det gäller allmänbildning kring miljö, klimat- och hållbarhetsfrågor. Indirekt klimatpåverkan genom tillgång till kunskap. Sedan är hela idén med bibliotek väldigt bra, att ju mer man använder grejerna desto bättre, ju fler som läser en bok desto bättre. Bibliotek är en lysande i  idé som man ska hålla fast vid.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet