Klimatkontakten vill ge unga en chans att påverka

Klimatkontakten vill ge unga en chans att påverka

Hur ska skolmåltiderna i Kungsbacka se ut i framtiden? Det är vad det första delprojektet i Klimatkontakten ska handla om, en projektidé som togs fram under ett digitalt MIK-jam. 

Mia Persson Willén, barn- och ungdomsbibliotekarie på biblioteken i Kungsbacka, var en av deltagarna på MIK-jammet med fokus på Agenda 2030.

–Det sker väldigt många utvecklings-projekt och det ligger i allas intresse och uppdrag att få med de ungas röst. Biblioteken kan vara en länk till ungdomar som vill engagera sig, säger hon när hon berättar hur idén om Klimatkontakten växte fram under jammet.

Paraplybegrepp

Tillsammans med sin kollega Sara Britta Jadelius, driver hon projektet på biblioteken i Kungsbacka. Klimatkontakten är tänkt att fungera som ett paraplybegrepp för att rymma olika initiativ med fokus på att engagera ungdomar i hållbarhetsfrågor. I Kungsbacka har biblioteket undersökt vad som är på gång i kommunen, hittat lämpliga samarbetspartner i förvaltningen för service, och engagerar nu unga för att arbeta med Hållbara måltider. Där ska ungdomarna få lära sig mer om, och vara med att utveckla, skolmåltiderna i kommunen. Projektet löper sedan året ut, och därefter är det tänkt att deltagarna ska utvärdera och berätta om sin medverkan för andra ungdomar.

–Man kan visa upp i biblioteken, eller berätta i sina skolor för andra jämnåriga, att det går att delta och påverka. Vi från vårt håll kan också sprida i våra kanaler hur man kan få in ungdomsperspektivet i olika projekt. Sedan är också tanken att vi ska samla en slags projektbank, där man kan låna idéer och inspiration, för vi är inte bara en kommun som deltar.

–Förhoppningsvis kommer det att rulla på att vi jobbar terminsvis på det sättet. Till våren kanske det kommer att handla om biologisk mångfald, eller något annat, det vet vi inte än, men det kan vara många olika saker.

Stärka unga

Klimatkontakten riktar sig till ungdomar från mellanstadiet till gymnasiet och projektet har också en demokratisk aspekt, säger Mia.

–Ur mitt perspektiv som demokratiutvecklande bibliotekarie så är ju målet att stärka ungas möjlighet att kunna påverka deras direkta vardag. Få inflytande på riktigt och bli tagna på allvar.

–Det kanske också gör att man blir taggad att i andra sammanhang våga ta plats och bidra, vilket gynnar det demokratiska samhället på sikt, säger hon.

Digitalt lärcenter

Biblioteken i Kungsbacka jobbar även med delaktighet och engagemang utefter ungdomars egna initiativ, genom att erbjuda tillgång till ett digitalt lärcenter. Där kan ungdomar själva komma med en idé de vill nå ut med, till exempel att göra en film eller pod, och få hjälp med att lära sig. Mia, beskriver det som den andra sidan av myntet, att hjälpa ungdomarna att själva skapa sig en plattform att kommunicera från.

–På ena sidan erbjuder vi delaktighet i en fråga, på andra sidan kan man komma mer förutsättningslöst utifrån någonting man själv brinner för och få stöttning i att komma i gång med det.

Nu hoppas hon att Klimatkontakten kan visa förvaltningar och andra offentliga aktörer, att det inte behöver vara svårt att få in barn- och ungdomsperspektivet. Att det tvärtom kan vara viktigt och givande.

–Jag hoppas också att unga ska kunna peppa unga, att de kommer tillbaka och berättar att »jag var med på det här«. I och med det kanske också bilden av biblioteken breddas. Att vi har ett demokratifrämjande uppdrag och att det är en plats även för de frågorna.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet