Klimatsamarbete i bokbranschen

Klimatsamarbete i bokbranschen

Stora delar av den svenska bokbranschen samarbetar i projektet Bokbranschens klimatinitiativ med det gemensamma målet att kartlägga och minska branschens klimatavtryck.

Bakom initiativet står Förläggareföreningen som förra året började fundera på var bokbranschen befinner sig i klimatfrågan, och hur de skulle kunna bidra.

– Vi vet att några av våra medlemmar har kommit riktigt långt i sitt klimatarbete, andra inte lika långt. Tanken är att vi som branschorganisation ska göra nytta genom att samla de olika förlagen och försöka utnyttja den kompetens som finns och sprida den så den kommer andra till del, säger Jesper Monthán, ordförande i Förläggareföreningen.

Hela kedjan

Men det är inte bara förlagens klimatarbete som ska identifieras. Projektet vill beskriva hela bokbranschens klimatavtryck från förlag till tryck, distribution och återförsäljare, oavsett vilken väg boken tar fram till läsaren. Därför ingår, förutom Förläggareföreningen, också Bokhandlareföreningen, Bokusgruppen, Adlibris, Storytel, Bookbeat och Nextory i det gemensamma branschinitiativet.

– Man måste koppla ihop hela flödet och det är viktigt att säga att bokbranschen och böcker i sig inte är en särskilt smutsig produkt. Det är framförallt tryckeriprocessen som har klimatpåverkan med val av papper och stor energiförbrukning, därefter kommer distribution och lager. Så i jämförelse med andra branscher är bokbranschens klimatpåverkan förhållandevis liten. Vilket inte är skäl för att man inte ska anstränga sig och göra så gott man kan, säger Jesper.

Rapport

Projektets målsättning med att identifiera, inspirera och skapa gemensamma mål, kommer i ett första skede att mynna ut i en rapport som ska presenteras på Bokmässan i Göteborg i september. Vad rapporten ska heta är när den här texten skrivs inte klart, men Jespers förhoppning är att rapporten ska sprida och öka medvetenhet och kompetens i arbetet med klimatfrågan inom hela bokbranschen.

– För att komma någonstans med miljöfrågan behöver man samverka och lära av varandra. Landet vi bor i har ju fattat beslut om att vi ska vara klimatneutrala 2045, och det finns väl inget skäl att ha en blygsammare ambition än så. Den svenska bokbranschen måste ju minst klara av det. Och då behöver man anstränga sig en del.

Bild: Caroline Andersson

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet