Litteraturen tar plats i Göteborgs stadsutveckling

Litteraturen tar plats i Göteborgs stadsutveckling

Först ut var Edinburgh och i höstas blev det Göteborgs tur att utses till Unesco litteraturstad, den första i Sverige. Den prestigefyllda utnämningen kommer ytterligare stärka stadens myller av litterära aktiviteter och ge biblioteken helt nya möjligheter till internationellt samarbete.

Linda Johannessen är huvudkoordinator för Göteborgs utnämning till litteraturstad. När vi träffas på Zoom har hon relativt nyligen kommit hem från ett möte i brasilianska Santos där Unescos alla kreativa städer medverkade.

– Det var ett stort event som äger rum en gång om året och för Göteborg var det första gången som vi var med. Det var otroligt spännande, säger hon entusiastiskt.

Unesco Creative Cities Network bildades 2004 för att stärka samarbetet mellan städer som använder kultur och kreativitet i sitt arbete för en hållbar stadsutveckling i enlighet med målen i Agenda 2030. Idag har nätverket 295 medlemmar. Av dem är 42 litteraturstäder. De övriga kreativa områdena är musik, film, gastronomi, design, hantverk och folklig konst, och media arts.

– Alla de här städerna har kulturen i sitt absoluta centrum när det gäller att ta fram strategier för en hållbar stadsutveckling. Tanken är att vi ska möta olika utmaningar tillsammans, utbyta erfarenheter och inspirera varandra, förklarar Linda.

Först i Sverige

Göteborg är den första litteraturstaden i Sverige. En stad som vill bli utnämnd måste lämna in en ansökan till Unesco, och initiativet togs av Författarcentrum Västs tidigare ordförande. Hon hade rest runt i världen och sett hur Unescostäderna lyft fram sin litteratur och sitt litterära liv. Tänk om Göteborg skulle kunna bli en litteraturstad? Detta var 2016 och under de tre följande åren samtalade, diskuterade och förankrade organisationen sin idé hos flera andra viktiga aktörer. 2019 lämnade de in en gemensam skrivelse till kommunstyrelsen som fattade beslutet att Göteborg skulle göra en ansökan.

– Konkurrensen med andra städer var stenhård, säger Linda och förklarar att Göteborg tog hem titeln tack vare den kreativa mylla av professionella och ideella aktörer som skapar och förmedlar litteratur i Göteborg och Västsverige.

Som exempel nämner hon Bokmässan, Göteborgs Litteraturhus, Textival, Forum för poesi och prosa och Angereds bokmässa. Göteborg har också ett stort antal bokförlag och på biblioteken drivs ett brett läs- och skrivfrämjande arbete. Dessutom är staden hemvist för många författare och den högre författarutbildningen Litterär gestaltning.

– En utnämning till litteraturstad gynnar stadens litterära liv, ökar de internationella kontakterna och skapar nya samarbeten. Den ska vara en vitaminkick för oss allihop, där vi satsar ännu mer på litteraturen och blir ännu bättre på läsning bland barn och unga.

Fokus på firande

Utnämningen firades ordentligt i mars, dels med ett evenemang på Världskulturmuseet, dels med ett litteraturpolitiskt toppmöte – det första som har arrangerats i Sverige – där politiker från en rad kommuner och regioner medverkade.

– Koordinatorn för Melbourne City of Literature har sagt till oss att verkligen fira det första året och få folk att känna stolthet, för i övrigt är det så mycket hårt arbete. Det har vi fokuserat på och haft en härlig start så här långt!

Inför arbetet med ansökan gjorde arbetsgruppen – som bestod av representanter för kommunen, regionen, universitetet, näringslivet och civilsamhället – en kartläggning av litteraturen i Västsverige. Den ska nu få fortsatt liv i form av en katalog som kommer att släppas på bokmässan.

– Tanken är att alla aktörer ska kunna använda katalogen för att hitta varandra. Vi vet att det kan vara svårt att nå ut och bredda sin publik. Men ju bättre vi känner till varandra desto lättare kan vi lotsa till varandra.

Med utnämningen följer att Göteborg ska lämna in en handlingsplan vart fjärde år för vilka projekt som staden vill driva. På första plats ligger att få barn och unga att läsa.

– I samband med kartläggningen slog arbetsgruppen fast att folkbiblioteken är kärnan i litteraturens infrastruktur i staden, och vi kommer driva olika projekt som ska synliggöra dem, säger Linda och berättar att det bland annat finns funderingar på att ha ett utbyte med Manchester som varje år i juni arrangerar Festival of Libraries.

Överföring av kompetens

Biblioteken kommer också kunna hämta inspiration från projekt i andra litteraturstäder och utbyta erfarenheter med kollegor världen över, menar hon. I somras bjöd till exempel Krakow in en bibliotekarie från stadsbiblioteket i Göteborg som föreläste på ett seminarium om digitala verktyg på biblioteken.

– Bibliotekarierna i Krakow och andra inbjudna städer var extremt nöjda efteråt med att ha fått en presentation av enkla och inte så dyra lösningar som de själva kunde tillämpa. Det handlar om professionens överföring av kompetens.

I september blir det en ny resa för Linda. Då ska litteraturstäderna träffas i Melbourne och presentera olika projekt som de håller på med. Alla aktiviteter rapporteras också in och publiceras på Unesco-nätverkets hemsida.

– Det är viktigt med ett ställe där städerna kan gå in och se vad andra gör så att de blir taggade att göra liknande saker hemma. Så vi kommer att skriva en rapport vart fjärde år när våra handlingsplaner löper ut. Det blir vårt bidrag till de städer som vill inspireras i hur man kan jobba med kultur och kreativitet.

Text: Paula Isaksson

Bild:  Per Johanessen

FAKTA

Unesco är FNs organisation för utbildning, vetenskap och kultur. Litteraturstäderna ingår i Unesco Creative Cities Network som lanserades 2004 för att främja samarbete mellan städer som har kreativitet som en viktig faktor i arbetet för en hållbar stadsutveckling i enlighet med målen i Agenda 2030. Nätverket har 295 medlemmar.
Göteborg blev utsett till Unesco City of Literature den 8 november 2021 tillsammans med Jakarta och Vilnius. 24 städer hade skickat in ansökan. Idag finns det 42 litteraturstäder i världen.
Huvudparter i Litteraturstaden Göteborg är Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen, Författarcentrum Väst och Göteborgs Litteraturhus

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet