Arbetsplatsbiblioteket – en fråga om demokrati

Arbetsplatsbiblioteket  – en fråga om demokrati

När fackförbundet Kommunal bjuder in till kurser för att inspirera kring läsning blir gensvaret stort. De flesta som går kursen startar sedan ett arbetsplatsbibliotek, ett bibliotek med låga trösklar som ska ge medlemmarna ett språk som ger dem möjlighet att påverka.
– Det här handlar om demokrati, säger Barbro Moberg, kulturansvarig på Kommunal.

Tre gånger per år anordnar fackförbundet Kommunal utbildningen Läsfrämjande på arbetsplatsen. Den vänder sig till medlemmar där arbetsplatsen inte har någon facklig aktivitet sedan tidigare. I kursinbjudan erbjuder man en tre dagars utbildning som ska inspirera kring läsning och som förhoppningsvis ska leda till att kursdeltagaren startar något på sin arbetsplats.

– Det är så fantastiskt, på den lilla inbjudan har vi hittills fått 130 anmälningar. Det lockar ett gäng av Kommunals medlemmar, som inte varit fackligt aktiva sedan innan, och de kommer tack vare intresset för läsning, berättar Barbro Moberg.

På kursen utbildas man till bokombud, det är den personen som ansvarar för det kommande arbetsplatsbiblioteket. Många som deltar i kurserna har inte läst mycket sedan tidigare och tycker det är svårt med läsning. Det är just de svårigheterna som har gjort att läsfrämjande har blivit en facklig fråga för Kommunal.

En undersökning om läsförståelse blev startskottet

Startskottet kom 2013 då Statistiska centralbyrån kom med en undersökning som hette PIAAC. Den visade att väldigt många personer i Sverige hade låg läsförståelse.

– Man läste, men man läste så sakta och så dåligt att man inte förstod vad man läste. Det gjorde att man tappade tron på att man kunde påverka och tappade tron på demokratin, berättar Barbro.

När Barbro tog del av undersökningen tänkte hon att det kunde vara många av Kommunals medlemmar som behövde hjälp med läsförståelse. Efter en hel del tröskande fick hon till slut i genom bokombudskursen och när resultaten blev goda blev det fler kurser. För Barbro är de läsfrämjande insatserna en fråga om demokrati.

– Det handlar om att kunna påverka. Vi ser att när man läser mer får man mer språk och det gör att man törs argumentera för exempelvis semester.

Biblioteket kan vara både i hylla och på hjul

De som går utbildningen måste få tillstånd att starta ett arbetsplatsbibliotek från sin chef. Av de hittills 130 personerna som har gått kursen har bara en fått nej av sin arbetsgivare. Själva arbetsplatsbiblioteket kan se ut på olika sätt. Det kan vara en hylla i personalrummet eller matsalen, men det kan även vara en korg eller en väska.

– Bokombudet Camilla Johansson i Nässjö har tre olika arbetsplatser eftersom hon arbetar i en pool. Hon tog en rosa resväska, fyllde den med pocketböcker och tog med den varje gång hon var på en arbetsplatsträff, berättar Barbro.

När man har fått grönt ljus till att starta ett arbetsplatsbibliotek bör man tänka på att det ska vara en mångfald av böcker säger Barbro. Hon brukar avråda från att arbetskamrater ska skänka böcker till biblioteket, då rensar man ut böcker som man själv inte vill läsa och det vill oftast ingen annan läsa. Kursdeltagarna uppmanas i stället att prata med sina kollegor och höra vilken typ av böcker de vill ha.

– Vi sätter inga gränser för vilken typ av litteratur det ska vara. Vi vill att tröskeln till läsandet ska vara låg – riktigt, riktigt låg.

Når de ovana läsarna

I många arbetsplatsbibliotek finns även barnböcker. För den som är en ovan läsare kan läsning för sina barn vara ett första steg säger Barbro. Hon tror att arbetsplatsbiblioteken kan spela en stor roll och nå de som aldrig annars besöker ett folkbibliotek.

– Jag tänker främst på de som är ovana läsare. Vi har jättemånga på arbetsplatser inom hemtjänst och äldreomsorg som inte läser. Det som hindrar dem att besöka ett bibliotek är framför allt tiden. Är man ensamstående och jobbar heltid, ska hämta barn, laga mat och göra läxor, då är inte ett besök till biblioteket det första man tänker på att göra.

Den begränsade lånetiden på ett folkbibliotek kan också stressa och bli en tröskel. Om man är ovan läsare tror Barbro att lånetiden kan vara ganska kort. Det behöver man inte känna på arbetsplatsbiblioteket, här kan man få ha boken så länge man behöver.

Gärna samarbeten med folkbiblioteken

Arbetsplatsbiblioteken finansieras delvis av Kommunal. Den som har gått kursen och blivit bokombud får ett startbidrag och kan även söka ett bidrag på tusen kronor från Arbetarrörelsens kulturfond. Men frågan är om det är fackförbundens ansvar att arbeta med läsfrämjande på arbetsplatser.

– Jag kan tycka att kommuner och regioner ska ha större ansvar utifrån demokratifrågan. Det gäller all information man tar emot, allt från ett mobilabonnemang till samhällsinformation. Är man dålig på att läsa så läser man bara de stora bokstäverna, säger Barbro.

Om hon fick önska fick det gärna vara fler samarbeten mellan arbetsplatsbiblioteken och de lokala folkbiblioteken. Det skulle exempelvis kunna vara att en bibliotekarie kommer på en arbetsplatsträff och pratar om litteratur och ger boktips till ovana läsare.

– Vi har dessutom medlemmar som arbetar på äldreboenden där biblioteket kommer med böcker till de som bor på äldreboendet. Kanske skulle man kunna bredda det och även inkludera de som är anställda? Det finns en hel del man skulle kunna göra ihop, konstaterar Barbro Moberg.

FAKTA

Utbildningen Läsfrämjande på arbetsplatsen startade år 2017.
Kommunalarbetarförbundet anordnar tre kurser per år, nästa år kan det utökas till fyra per år.
80 procent av de som har gått utbildningen går vidare och startar ett arbetsplatsbibliotek.  80 procent av de som hittills deltagit i utbildningen har varit kvinnor med utländsk bakgrund.
Källa: Kommunalarbetarförbundet

Andra exempel på läsfrämjande insatser i facklig regi:
• Läs för mig pappa – ett nationellt årligt projekt som sedan 1999 arrangeras av ABF i samarbete med LOs fackförbund.
• Vägkrogsbibliotek – det första startades 2004 av fackförbundet Transport. I dag finns bara fem vägkrogsbibliotek kvar då de flesta använder appar i mobilen i stället för CD-skivor.
• Boken på arbetsplatsen – en årlig mötesplats för fackligt aktiva läsfrämjare inom LO-förbunden, författare och folkbildare. Arrangörer är ABF, Runö, HRF, IF Metall, Kommunal, Livs, Pappers, Seko, Transport och Sveriges Författarförbund.
• Flera andra fackförbund arbetar med arbetsplatsbibliotek, exempelvis Transportarbetarförbundet, IF Metall och Handelsanställdas förbund
Källor: Transportarbetareförbundet, Kommunal, Handelsanställdas förbund, IF Metall, ABF

 

Author Description

annsofie andersson

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet