Att lära sig läsa och skriva

Att lära sig läsa och skriva

Under hösten har Göteborgs Kulturförvaltning i samarbete med regionala Förvaltningen för kulturutveckling arrangerat en föreläsningsserie om läsfrämjande arbete med andraspråkstalande vuxna. Det första tillfället handlade om att lära sig läsa och skriva i vuxen ålder, och en som har över 30 års erfarenhet av att undervisa vuxna som är i början av sin litteracitetsutveckling är Eva Thors Rudvall, författare av lättläst litteratur och SFI-lärare.

– Den vanligaste frågan jag får är: Lär de sig något, berättar Eva Thors Rudvall när vi ses efter hennes föreläsning på Stadsbiblioteket i Göteborg. Och ja, det gör de, fortsätter hon.

– Det är vuxna människor med ofta hög motivationsnivå och stora förväntningar. De har ju också med sig en massa erfarenhet av livet, många kan många språk och någon kanske har gått några år i en koranskola. Det är inte många som är helt blanka inför fenomenet text. I den här världen lever nästan alla i en text, det finns text överallt och alla förstår att man kan läsa och skriva även om inte han eller hon kan det.

Analfabetism är ett relativt outforskat område och Eva säger att det finns ett stort behov av verktyg för att underlätta och stödja inlärningsprocessen. Själv har hon genom åren utarbetat en metod hon ser fungerar.

– Jag utgår från det eleven kan förstå och hänger upp samtalet på personen, på individnivå. Som till exempel förnamn, efternamn, bostadsort och barnens namn. Människor vill kommunicera och det finns en förståelse i samtalet om man lägger det på den nivån. Och med hjälp av bilder, kroppsspråk och tonfall går det att förmedla mycket utan att mottagaren behöver förstå varje ord.

Lättläst

Eva Thors Rudvall har skrivit 26 lättlästa böcker i syfte att stödja vuxnas läsning och hjälpa dem att knäcka läskoden, böcker som samtidigt informerar om det samhälle vi lever i. Böckerna har titlar som ABC i stan, Gå till tvättstugan och Siffror med Eva och Adam.
I boken Börja med Strindberg utgår läs och skrivinlärningsmaterialet från August Strindbergs novell Ett halvt ark papper. Förutom en förenklad version av novellen, innehåller boken detaljerade illustrationer, bildalfabet som bygger på bokens text och bilder, och konkreta skrivövningar i konsten att forma bokstäver.

– Det är av stor betydelse att ljuda bokstäverna när man börjar lära sig läsa, och jag har sett att det fungerar att hänga upp ljud på bilder och på konkreta föremål. Man understödjer minnet med hjälp av olika sinnen. Boken Börja med Strindberg är också en introduktion till en klassisk berättelse av en stor svensk författare, och att som vuxen få möta texter med vuxet innehåll stimulerar bådenyfikenhet och lusten att lära, säger Eva som hoppas kunna skriva en liknande pedagogisk lättläst bok utifrån Vilhelm Mobergs roman Utvandrarna.

Har du några tips till bibliotekarien som möter en person som är i början av sin litteracitetsutveckling?

– Ha tid och tålamod, var handfast och tydlig. Om de till exempel ska fylla i sin
ansökan om lånekort, visa var de ska skriva och hjälp till, men låt dem skriva själv.

– Och skylta med uppslagna böcker i lättlästhyllan.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet