noll27 nr 1 – Små och stora barn

noll27 nr 1 – Små och stora barn

Detta extra tjocka nummer av noll27 ägnas åt såväl små som stora barn. Du kan bland annat läsa om ett nytt nationellt nätverk som ska stärka ung delaktighet, om after…

Rättelse

Rättelse

I senaste numret av noll27 har en felaktig bildtext letat sig in. På sidan 11 i artikeln om nya biblioteket i Rosengård anger bildtexten fel namn på de personer som syns…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet