Årets folkbibliotekspris

 Bengt Hjelmqvists pris för framstående insatser på folkbiblioteksområdet går i år till projektledaren Karin Johansson på Malmö Stadsbibliotek. I projektet Godnattsagor inifrån läser föräldrar i fängelse in godnattsagor till sina…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet