Ett hotell för bokälskare

VARBERG Ett tvångsmässigt samlande har gjort Hotell Gästis i Varberg till ett gigantiskt bibliotek med böcker i alla skrymslen och vrår. Och hinner du inte läsa klart tar du bara…

Från slit och släng till böcker med vingar

HELSINGFORS Spridning av litteratur och en läsupplevelse kan ta sig uttryck på många olika sätt. Vissa går till bokhandeln eller biblioteket. Andra slinker kanske in på ett antikvariat eller klickar…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet