Biblioteken behöver bli bättre på skönlitteratur

GÖTEBORG Biblioteken har inte alltid den kompetens som behövs för att jobba med skönlitteratur. Detta konstaterades på ett seminarium under pågående Bok & Bibliotek i Göteborg.

Skönlitteraturens plats i skolan

GÖTEBORG Läsningen bland barn och unga går ner. Det konstateras i Litteraturutredningens betänkande som presenterades i torsdags. Tråden togs upp under ett seminarium idag kring skönlitteraturens roll i skolan. Läsfärdigheten…

Modern förmedling av skönlitteratur i Norden

GÖTEBORG Ett av alla seminarier som samlade stor publik under bok- och biblioteksmässan handlade om förmedling av skönlitteratur och om vad de nordiska biblioteken kan lära av varandra. – Jag…

Och vinnare är…

GÖTEBORG Under Bok- och biblioteksmässan delas det ut en hel del priser. Två glada vinnare under torsdagen var Koldeniusstipendiaten Bodil Karlsson Ejwertz och Heidi Carlsson Asplund som tilldelades årets Amy-pris….

Bok- och biblioteksmässan är här igen

GÖTEBORG Bokmässan i Göteborg är Nordens största kulturevenemang med cirka 100 000 besökare under de fyra dagar mässan pågår. Och som vanligt rivstartade Bok- och biblioteksmässan på torsdagen med massor…

Litteraturutredningen lyfter läsningens roll

GÖTEBORG Litteraturutredningen presenterade idag sitt betänkande ”Läsandets kultur” på Bok och Bibliotek i Göteborg. Det är en omfattande utredning som analyserar litteraturens förutsättningar historiskt såväl som idag. Bland annat tar…

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet