KÅSERI: Om jag hade ett bibliotek…

KÅSERI: Om jag hade ett bibliotek…

Bengt Fredrikson är författare och journalist på den lättlästa tidningen 8 sidor. Han har skrivit mer än 20 lättlästa faktaböcker för barn och vuxna om allt från Sveriges historia till…

PROFIL: Hon vill ankra för storm

PROFIL: Hon vill ankra för storm

Anne Stigell brinner för den demokratiska rätten till information, och framför allt i kombination med digitaliseringens möjligheter. Engagemanget kom med ett sommarjobb i början av 1980-talet, fortsatte via arbete med…

Internationellt projekt vill öka mångfalden i barnlitteraturen

Internationellt projekt vill öka mångfalden i barnlitteraturen

Det nystartade västsvenska projektet Läsning utan gränser sätter strålkastarljuset på barns läsande. Genom utbyte och samarbete hoppas man bland annat att kunna öka mångfalden i barnlitteraturen och att skicka västsvenska…

Att lära sig läsa och skriva

Att lära sig läsa och skriva

Under hösten har Göteborgs Kulturförvaltning i samarbete med regionala Förvaltningen för kulturutveckling arrangerat en föreläsningsserie om läsfrämjande arbete med andraspråkstalande vuxna. Det första tillfället handlade om att lära sig läsa…

Nationell läskunnighetsstrategi i Finland

Nationell läskunnighetsstrategi i Finland

I november 2021 presenterade Finland en nationell läskunnighetsstrategi som omfattar hela befolkningen. Läskunnighetsstrategins mål är att Finland 2030 ska vara världens mest multilitterata land. Strategin definierar läskunnighet som multilitteracitet, det…

Poeten tar plats i Alingsås

Poeten tar plats i Alingsås

I Nolhaga park i Alingsås pågår ett projekt som sätter poesin i en oväntad miljö. I grönskan bakom Nolhaga slott finns Poetens plats – en dikt i parken som är…

Låg tröskel till biblioteket i hallen

Låg tröskel till biblioteket i hallen

Barnskötaren Ewelina Krasinska är en av de som har utbildat sig till bokombud och startat ett arbetsplatsbibliotek. På förskolan där hon jobbar finns nu en bokhylla med böcker för både…

Arbetsplatsbiblioteket  – en fråga om demokrati

Arbetsplatsbiblioteket – en fråga om demokrati

När fackförbundet Kommunal bjuder in till kurser för att inspirera kring läsning blir gensvaret stort. De flesta som går kursen startar sedan ett arbetsplatsbibliotek, ett bibliotek med låga trösklar som…

Nu får Legimus ny kostym

Nu får Legimus ny kostym

Legimus är Myndigheten för tillgängliga mediers digitala bibliotek. Här kan den som har en läsnedsättning söka efter och låna böcker i det format som passar dem. Just nu får webbplatsen…


1 2
Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet