Våga ta täten

BORÅS Långt ifrån alla tänker sig att de ska bli chefer när de pluggar till bibliotekarie. Karen Nowé Hedvall på Högskolan i Borås forskar kring ledarskap. Hon ser ett behov…

Folkets Hus och biblioteket i Hammarkullen

GÖTEBORG Biblioteket i Hammarkullen drevs under arton år av Folkets Hus. Den första januari 2011 tog Göteborgs kommun över drift, verksamhet och personal.

Medborgarens bästa förenar ledarskapet

NACKA I Nacka skär gränsen mellan den privata och offentliga sektorn biblioteken i två halvor. I ena halvan driver Dieselverkstadens bibliotek AB tre av kommunens bibliotek. I den andra driver…

Oxenstierna som referenspunkt

STOCKHOLM Axel Oxenstierna har haft stor betydelse för den svenska statens utveckling och satt spår som består. Med detta som utgångspunkt har historikern och författaren Gunnar Wetterberg fördjupat sig i…

Är du stark måste du vara snäll

TJÖRN Evike Sandor har varit verksam som chef i över 20 år och nominerades till priset Årets offentliga chef 2012. – Jag är oerhört engagerad i verksamhetsfrågor och ledarskapet ger…

Om jag hade ett bibliotek

Stina Oscarson, chef för Radioteatern, skriver om ett välkomnande bibliotek där också läsaren har ett ansvar. Om jag hade ett bibliotek skulle det vara en gammal vacker byggnad och ligga…

Tre frågor

Margareta Lundberg Rodin Prefekt på Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås   Det sägs att det är få som vill jobba som bibliotekschef idag. Hur förbereder bhs de blivande bibliotekarierna på…

Debatt

Samtalet som formerar ledarskapet Nick Jones är bibliotekschef i Huddinge och har varit chef i drygt nio år. Här lyfter han fram betydelsen av handledning för att utveckla sin chefsroll…

Behrang Miri skriver nytt kapitel

Foto: Macs Moser.   MALMÖ Han kommer från den informella akademin. Han lärde sig glosor från encyklopedien och utvecklade egna ord för att rappa. Behrang Miri är mångkonstnären som vill…


1 2 3
Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet