noll27 nr 4 – Läsning för alla

noll27 nr 4 – Läsning för alla

Årets sista nummer av noll27 handlar om läsning för alla, och du kan bland annat läsa om den nationella satsningen Läsfrämjandelyftet, om vad Läsrådet har för sig, om att Världens…

noll27 nr 3 – Hållbara bibliotek

noll27 nr 3 – Hållbara bibliotek

  Sverige är ansluten till Agenda 2030, FNs handlingsplan för social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling. I detta nummer av noll27 sätter vi fokus på detta och du kan bland…

noll27 nr 2 2022 – Kulturtidskrifter

noll27 nr 2 2022 – Kulturtidskrifter

Detta nummer av noll27 är ett lite tjockare specialnummer som helt tillägnas (kultur)tidskrifter och dess plats på biblioteken.  Du kan bland annat läsa om betydelsen av Nätverkstans arbete, om Kulturrådets…

noll27 nr 1 – Yrke: Bibliotekarie

noll27 nr 1 – Yrke: Bibliotekarie

Årets första nummer av noll27 handlar om yrkesrollen bibliotekarie. Du kan bland annat läsa om ett projekt med nyanlända biblioteksguider, om socionomer som resurs i bemötandefrågor på biblioteken i Stockholm…

noll27 nr 4 – Inkluderande bibliotek

noll27 nr 4 – Inkluderande bibliotek

Det här numret av noll27 handlar om biblioteksverksamhet för bibliotekslagens prioriterade grupper och gruppen hbtq+. Du kan bland annat läsa om de nya resursbiblioteken för nationella minoriteter, om den nya…

noll27 nr 3 – Lust att läsa

noll27 nr 3 – Lust att läsa

Läsfrämjande är en central uppgift för biblioteken, och i det här numret av noll27 kan du läsa om olika aspekter på detta. Du kan bland annat läsa om rapporten Läsandets…

noll27 nr 2 2021 – Med fokus på barnen

noll27 nr 2 2021 – Med fokus på barnen

Detta nummer av noll27 handlar om att arbeta med och för barn. I projekt och i rapporter, uppkopplade och i verkligheten. Du kan bland annat läsa om Kulturrådets ny uppdrag…

noll27 nr 1 2021 – Bibliotek i en föränderlig tid

noll27 nr 1 2021 – Bibliotek i en föränderlig tid

För ett år sedan förändrades allas våra liv när coronaviruset spred sig till en pandemi. För biblioteken har det betytt stora utmaningar, men det har också lett till förändringar som…

noll27 nr4 2020 – Bibliotek i förorten

noll27 nr4 2020 – Bibliotek i förorten

Enligt Wikipedia kan en förort enkelt beskrivas som ett bebyggt område beläget i utkanten eller i närheten av en större stad. Många förknippar också begreppet förort med områden som uppfördes…


1 2 3
Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet