noll27 nr3 2020 – Litteraturens värld

noll27 nr3 2020 – Litteraturens värld

I början av september kom regeringen och samarbetspartierna med beskedet att de satsar omkring 200 miljoner årligen i ett så kallat läspaket – ett riktat stöd vars syfte är att…

noll27 nr 2 2020 – Arkitektur och design

noll27 nr 2 2020 – Arkitektur och design

En biblioteksbyggnad kan vara allt från en historiska byggnad till en byggnad i futuristisk stil. I det här numret av noll27 kan du bland annat läsa hur den holländske arkitekten…

noll27 nr 1 2020 – Äldre och bibliotek

noll27 nr 1 2020 – Äldre och bibliotek

År 2028 beräknar SCB att jämfört med 2018 är det 309 000 fler personer i Sverige som är 65 år och äldre. Allra mest kommer antalet personer över 80 år…

noll27 nr 4 2019 – Stad och land

noll27 nr 4 2019 – Stad och land

När landsbygden nedmonteras och samhällsservice försvinner får biblioteken en annan, och kanske en allt viktigare, roll. I detta nummer av noll27 tar vi bland annat en titt på hur några…

noll27 nr 3 – World Wide MIK

noll27 nr 3 – World Wide MIK

Runt om i världen blir samhällsfrågor allt mer kopplade till digitaliseringen. Detta ställer nya och högre krav på medborgarna gällande medie- och informationskunnighet, inte minst utifrån ett demokratiperspektiv. Om detta…

noll27 nr 2 – Barnens rätt

noll27 nr 2 – Barnens rätt

  Den 1 januari 2020 blir FN-konventionen om barnets rättigheter lag i Sverige. I detta nummer av noll27 kan du bland annat läsa om vad Barnombudsmannen och SKL säger om…

noll27 nr 1 – Det kollektiva samtalet

noll27 nr 1 – Det kollektiva samtalet

Det pågår ständiga samtal på biblioteken; referenssamtal, sociala samtal, litteratursamtal, handledande samtal…Om alla dessa samtal handlar detta nummer av noll27 som bland annat besökt bibliotek i Halmstad, Landskrona, Vellinge och…

noll27 nr4 – Unga, media och bibliotek

noll27 nr4 – Unga, media och bibliotek

Den svenska bibliotekslagen säger bland annat att folkbiblioteken ska ägna särskild omsorg åt barn och unga för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Ändå säger en del att…

noll27 nr 3 – Programverksamhet

noll27 nr 3 – Programverksamhet

Programverksamheten på svenska bibliotek ökar. Det visar bland annat aktuell statistik från Kungliga Biblioteket vilket du kan läsa mer om i detta nummer av noll27.  Samtidigt som programverksamheten växer har…


Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet