Regionalt stöd till kommunerna

GÖTEBORG Den regionala biblioteksverksamheten i Västra Götaland har inte svarat på Kulturrådets enkät om tillgänglighet. Samtidigt pågår det ett aktivt arbete med att öka delaktigheten och skapa bättre tillgänglighet på…

Regionalt stöd för tillgänglighet

GÖTEBORG Kultur i Väst är en regional förvaltning som bland annat jobbar med att ge biblioteken stöd i tillgänglighetsfrågor. Eva Johansson och Ninni Eriksson är två konsulenter som jobbar med…

Asylsökandes behov av bibliotek

STOCKHOLM Lagom till jul kommer en ny rapport där Regionbibliotek Stockholm låtit undersöka hur biblioteken tillfredsställer asylsökandes behov. – Det görs redan mycket på biblioteken. Nu handlar det om att…

Om jag hade ett bibliotek – Mats Ahlsén

Mats Ahlsén är journalist och författare. Han var i många år chefredaktör på den lättlästa tidningen 8 sidor. Just nu är han aktuell med boken Axel var en idiot. En…

Global satsning

STOCKHOLM Internationella Daisykonsortiet är en sammanslutning av organisationer vars gemensamma mål är att skapa tillgänglighet för personer med läsnedsättning. – Just nu arbetar vi på en satsning vi kallar Baseline…

Rätt kvinna på rätt plats

Eldsjäl Heidi Carlsson Asplund har ett omtalat stort engagemang för alla utsatta människor och önskar att frågan får en högre prioritet och status på biblioteken: – Vi måste börja samarbeta…

Självklar mötesplats

BORÅS Med ett brett utbud av aktiviteter, ett växande bibliotek, medborgarservice och café, har Mötesplats Norrby i Borås på fem år utvecklats till en självklar mötesplats i stadsdelen.   Det luktar…

Må bra med böcker

NORRKÖPING Norrköping stadsbibliotek har länge arbetat aktivt med läsfrämjande åtgärder mot lässvaga grupper. Flaggskeppet är läsombudsverksamheten, men de senaste åren har också bokcirklar för personer med lättare psykisk ohälsa väckt stort intresse och deltagande.

Hon får andra att förstå

GÖTEBORG Närheten till ett bibliotek kan ha avgörande betydelse för personer som lider av olika typer av psykisk ohälsa. Samtidigt kan också enkla saker som en växande skuld för böcker som inte kommit tillbaka betyda att samma personer slutar gå till biblioteket. Attityderna kring psykisk ohälsa är idag mer positiva. Men mycket arbete kvarstår. Elisabet Hortado Lundberg vittnar om sina erfarenheter.


1 2
Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet