Biblioteksplaner inget givet fenomen

UPPSALA Trender och tidens paradigm påverkar i hög grad hur vi ser på olika former av verksamhetsutveckling. Det talas nu mycket om biblioteksplaner. Det ska mätas och följas upp. I…

Biblioteksting med fokus

ESKILSTUNA Den 12 september i år arrangerades för andra gången ett biblioteksting i Eskilstuna, Biblioteksting 2013. Tinget riktar sig till politiker, beslutsfattare och bibliotekschefer som har möjlighet och makt att…

Om jag hade ett bibliotek – Ingemar Fasth

Jag har ju redan ett bibliotek! Som ständigt växer. Den goda intentionen med en volym in, en volym ut har aldrig blivit annat än en futil utopi. Jag har slagit…

Profilen – Gunilla Sandin

Hemma! STRÖMSTAD Efter 17 år som pendlare mellan sitt arbete på Bok och Biblioteksmässan i Göteborg och familjen på Resö, återvänder nu Gunilla Sandin till Bohuslän. Den 1 oktober började…

Debatt – Näringslivets mått och manlig dominans sätter agendan

Tidigare chef för Regionbibliotek Västra Götaland Lena Skoglund har varit med i förarbetena till både den regionala biblioteksplanen och den som sedan i somras gäller för Göteborg stad. I en…

Stärkande chefsresa

STOCKHOLM Under 2013 har Kultur i Väst haft lite extra fokus på Västra Götalandsregionens bibliotekschefer. Ett led i detta var en tvådagars resa till Stockholm med studiebesök på Signalfabriken i…

Svensk Biblioteksförening, bibliotekslagen och biblioteksplaner

STOCKHOLM Svensk Biblioteksförening planerar att sprida information på olika sätt för att höja medvetenheten om den nya bibliotekslagen, men inte specifikt om biblioteksplaner.

Sikte på samverkan

GÖTEBORG Biblioteken kommer ofta in som en del av något annat i den regionala kulturpolitiken. Det kan vara ett uttryck för att biblioteken har en viktig roll för andra politikområden. Men länsbibliotekarie Bengt Källgren efterlyser samtidigt ett mer kontinuerligt engagemang för biblioteksfrågorna. Arbetet med den regionala biblioteksplanen är ett sätt att få ett samlat grepp om biblioteksutvecklingen.

Framtidens bibliotekslandskap

GÖTEBORG Göteborgs stad har länge varit utan biblioteksplan. I somras fick så Göteborg sin första plan. Den sätter agendan för skapandet av det framtida bibliotekslandskapet. – Vi har fått mandat…


1 2
Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet