Koha – Öppen data i fokus för Axiell

LUND Axiell är i dag den ledande leverantören av bibliotekssystem till svenska folkbibliotek. De följer utvecklingen av Koha. Men än så länge ser man ingen oro. Istället pekar man på behov av stabilitet och öppen data. 

– Folkbiblioteken är offentligt finansierade institutioner med knappa resurser. Om vi inte gör det vi ska kommer någon annan gå in. Det kan vara staten eller en annan aktör. I kommersiella sammanhang finns det en idé om att konkurrens är bra. Som ledande leverantör kan vi välkomna konkurrens. Vi måste hela tiden stå på tå. Det är vår överlevnad, säger Boris Zetterlund på Axiell.

System som kan prata

I dagsläget levererar Axiell bibliotekssystem till bibliotek runtom i Norden och Storbritannien. Man säljer även olika lösningar till arkiv, museer och skolor. Flertalet svenska folkbibliotek har något av Axiells bibliotekssystem installerade. Kommersiella konkurrenter på den svenska marknaden är idag kanske främst Bibliotekscentrum och amerikanska Innovative Interfaces. Koha är idag endast ett fåtal bibliotek som använder. Samtidigt finns det i folkbiblioteksvärlden en växande nyfikenhet. Inte minst som nu Hylte är den första kommunen som inför Koha för samtliga bibliotek i kommunen. Mölndals stadsbibliotek har nyligen också påbörjat en förstudie kring en potentiell övergång. På Axiell följer man utvecklingen. Men det finns ingen större oro över att deras ledande marknadsställning är direkt hotad av den senaste tidens utveckling kring Koha. Istället talar Boris Zetterlund om en framtida utveckling där så kallade öppna system och öppen data står i fokus. Öppna system handlar om att dela så kallade API:er mellan olika system. Något förenklat är det kopplingar mellan olika typer av program, som gör att de kan kommunicera och fungera ihop. Det kan exempelvis vara en koppling mellan innehållet i en bibliotekskatalog och en sajt för boktips eller någon mobil applikation.

– Här spelar det ingen roll egentligen om det är open source-program som Koha eller proprietära program som vi säljer. Det viktiga är att all data kan hanteras öppet och delas med alla. Det är viktigt att det finns en lokal leverantör, som tar det långsiktiga ansvaret. Vi har utvecklat våra system tillsammans med folkbiblioteken i många år för att stödja dem i deras arbete, säger Boris Zetterlund.

Effektivare samarbeten

Han är något tveksam till huruvida det kollaborativa bygget av Koha i slutändan genererar ett effektivt system.

– Tittar man på öppen källkod är det ibland ganska gamla lösningar och det är inte säkert det är en hållbar lösning i framtiden. Man lyfter ofta fram fördelen att man kan utveckla systemet själv oberoende av en leverantör. Men du har olika utvecklare i Tyskland, Nya Zeeland eller vad det nu är för land, som skapar lösningar utifrån sina behov och förutsättningar. Att få alla olika utvecklare att skapa en fungerande kod är ingen banal sak. Trenden internationellt är att köpa öppna systemlösningar som fungerar som en tjänst och där man kan få en garanterad professionell service. Inte att bygga en egen verkstad, säger Boris Zetterlund vidare.

Helt oavsett valet av bibliotekssystem, tror han däremot på att biblioteken måste bli bättre på att samverka.

– Som jag ser det så krävs det i framtiden att biblioteken samarbetar mer för att hitta bättre synergieffekter. Den digitala världen öppnar möjligheter för samverkan samtidigt som den virtuella närvaron lokalt är helt nödvändig, säger Boris Zetterlund.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet