noll27 nr3 – Lusten till läsning

noll27 nr3 – Lusten till läsning

Samma dag som detta nummer av noll27 gick till tryck, nåddes vi av nyheten att regeringen föreslår att 250 miljoner kronor avsätts årligen under tre år för att öka utbud…

noll27 nr 2 – Andra arenor

noll27 nr 2 – Andra arenor

Att hitta till biblioteket och till böckerna kan ibland te sig som en lång resa. Då kan litteratur på andra platser, andra arenor, fungera som inspiration och vara till stor…

noll27 nr 1 – Tillgång till litteratur

noll27 nr 1 – Tillgång till litteratur

  Enligt riksdagens nationella mål för litteratur- och läsfrämjande ska alla i Sverige, oavsett bakgrund och förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög…

noll27 nr2 – lärande

noll27 nr2 – lärande

Lärande innebär olika saker beroende på vem vi är, vilket sammanhang vi använder ordet i och vilket syfte vi har med vårt lärande. I decembernumret av noll27 tar vi ett…

noll27 nr 1 – yttrandefrihet

noll27 nr 1 – yttrandefrihet

Yttrandefrihet omfattar en frihet att yttra och föra fram åsikter utan censur, begränsning eller någon typ av bestraffning. I vår globaliserade värld är yttrandefrihet en mänsklig rättighet som ständigt måste…

Tidigare nummer av Framsidan

Tidigare nummer av Framsidan

Här hittar du tidigare nummer av Framsidan som pdf. Tidigare nummer av Framsteget finns här. Framsidan 2016 Framsidan 2 2016 Biblioteket som motor Framsidan 1 2016 I barnens händer Framsidan…

Kultur i Väst

Postadress

Kultur i Väst
405 44 Göteborg

Besöksadress

Rosenlundsgatan 4
411 20 Göteborg

Telefon

031 333 51 00 (växel)
031 333 51 01 (reception)

E-post

redaktionen@noll27.se