noll27 nr 2 – Barnens rätt

noll27 nr 2 – Barnens rätt

  Den 1 januari 2020 blir FN-konventionen om barnets rättigheter lag i Sverige. I detta nummer av noll27 kan du bland annat läsa om vad Barnombudsmannen och SKL säger om…

noll27 nr 1 – Det kollektiva samtalet

noll27 nr 1 – Det kollektiva samtalet

Det pågår ständiga samtal på biblioteken; referenssamtal, sociala samtal, litteratursamtal, handledande samtal…Om alla dessa samtal handlar detta nummer av noll27 som bland annat besökt bibliotek i Halmstad, Landskrona, Vellinge och…

noll27 nr4 – Unga, media och bibliotek

noll27 nr4 – Unga, media och bibliotek

Den svenska bibliotekslagen säger bland annat att folkbiblioteken ska ägna särskild omsorg åt barn och unga för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Ändå säger en del att…

noll27 nr 3 – Programverksamhet

noll27 nr 3 – Programverksamhet

Programverksamheten på svenska bibliotek ökar. Det visar bland annat aktuell statistik från Kungliga Biblioteket vilket du kan läsa mer om i detta nummer av noll27.  Samtidigt som programverksamheten växer har…

noll27 nr 2 – Nationella minoriteter

noll27 nr 2 – Nationella minoriteter

Sveriges fem nationella minoriteter har från den 1 januari 2010 stärkta rättigheter och möjligheter tack vare den nya lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Flera undersökningar visar dock att bland…

noll27 nr 1 – Bibliotekens digitala arbete

noll27 nr 1 – Bibliotekens digitala arbete

Regeringens mål är att Sverige ska bli bäst på att tillvarata digitaliseringens möjligheter och att Sverige ska befästa sin position som en av de ledande it-nationerna i världen. Digital först…

noll27 nr 4 – Finland

noll27 nr 4 – Finland

Det händer mycket på biblioteken i Finland just nu. Förutom alla arrangemang som uppmärksammar 100-årsfirande av landets självständighet, har en ny bibliotekslag sjösatts, Landskapsbiblioteken har omorganiserats, diskussioner om nytt licensavtal…

noll27 nr3 – Lusten till läsning

noll27 nr3 – Lusten till läsning

Samma dag som detta nummer av noll27 gick till tryck, nåddes vi av nyheten att regeringen föreslår att 250 miljoner kronor avsätts årligen under tre år för att öka utbud…

noll27 nr 2 – Andra arenor

noll27 nr 2 – Andra arenor

Att hitta till biblioteket och till böckerna kan ibland te sig som en lång resa. Då kan litteratur på andra platser, andra arenor, fungera som inspiration och vara till stor…


1 2
Kultur i Väst

Postadress

Kultur i Väst
405 44 Göteborg

Besöksadress

Rosenlundsgatan 4
411 20 Göteborg

Telefon

031 333 51 00 (växel)
031 333 51 01 (reception)

E-post

redaktionen@noll27.se