noll27 nr 2 – Biblioteken och demokratin

noll27 nr 2 – Biblioteken och demokratin

Sveriges nya politisk karta har framkallat såväl konkreta försök till begränsningar av yttrandefrihet och kulturutbud, till en omfattande diskussion om vad armlängds avstånd innebär. I det här numret av noll27…

noll27 nr 1 – Små och stora barn

noll27 nr 1 – Små och stora barn

Detta extra tjocka nummer av noll27 ägnas åt såväl små som stora barn. Du kan bland annat läsa om ett nytt nationellt nätverk som ska stärka ung delaktighet, om after…

noll27 nr 4 – Läsning för alla

noll27 nr 4 – Läsning för alla

Årets sista nummer av noll27 handlar om läsning för alla, och du kan bland annat läsa om den nationella satsningen Läsfrämjandelyftet, om vad Läsrådet har för sig, om att Världens…

noll27 nr 3 – Hållbara bibliotek

noll27 nr 3 – Hållbara bibliotek

  Sverige är ansluten till Agenda 2030, FNs handlingsplan för social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling. I detta nummer av noll27 sätter vi fokus på detta och du kan bland…

noll27 nr 2 2022 – Kulturtidskrifter

noll27 nr 2 2022 – Kulturtidskrifter

Detta nummer av noll27 är ett lite tjockare specialnummer som helt tillägnas (kultur)tidskrifter och dess plats på biblioteken.  Du kan bland annat läsa om betydelsen av Nätverkstans arbete, om Kulturrådets…

noll27 nr 1 – Yrke: Bibliotekarie

noll27 nr 1 – Yrke: Bibliotekarie

Årets första nummer av noll27 handlar om yrkesrollen bibliotekarie. Du kan bland annat läsa om ett projekt med nyanlända biblioteksguider, om socionomer som resurs i bemötandefrågor på biblioteken i Stockholm…

noll27 nr 4 – Inkluderande bibliotek

noll27 nr 4 – Inkluderande bibliotek

Det här numret av noll27 handlar om biblioteksverksamhet för bibliotekslagens prioriterade grupper och gruppen hbtq+. Du kan bland annat läsa om de nya resursbiblioteken för nationella minoriteter, om den nya…

noll27 nr 3 – Lust att läsa

noll27 nr 3 – Lust att läsa

Läsfrämjande är en central uppgift för biblioteken, och i det här numret av noll27 kan du läsa om olika aspekter på detta. Du kan bland annat läsa om rapporten Läsandets…

noll27 nr 2 2021 – Med fokus på barnen

noll27 nr 2 2021 – Med fokus på barnen

Detta nummer av noll27 handlar om att arbeta med och för barn. I projekt och i rapporter, uppkopplade och i verkligheten. Du kan bland annat läsa om Kulturrådets ny uppdrag…


1 2 3 4
Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet