noll27 nr 3 – Lust att läsa

noll27 nr 3 – Lust att läsa

Läsfrämjande är en central uppgift för biblioteken, och i det här numret av noll27 kan du läsa om olika aspekter på detta. Du kan bland annat läsa om rapporten Läsandets…

noll27 nr 2 2021 – Med fokus på barnen

noll27 nr 2 2021 – Med fokus på barnen

Detta nummer av noll27 handlar om att arbeta med och för barn. I projekt och i rapporter, uppkopplade och i verkligheten. Du kan bland annat läsa om Kulturrådets ny uppdrag…

noll27 nr 1 2021 – Bibliotek i en föränderlig tid

noll27 nr 1 2021 – Bibliotek i en föränderlig tid

För ett år sedan förändrades allas våra liv när coronaviruset spred sig till en pandemi. För biblioteken har det betytt stora utmaningar, men det har också lett till förändringar som…

noll27 nr4 2020 – Bibliotek i förorten

noll27 nr4 2020 – Bibliotek i förorten

Enligt Wikipedia kan en förort enkelt beskrivas som ett bebyggt område beläget i utkanten eller i närheten av en större stad. Många förknippar också begreppet förort med områden som uppfördes…

noll27 nr3 2020 – Litteraturens värld

noll27 nr3 2020 – Litteraturens värld

I början av september kom regeringen och samarbetspartierna med beskedet att de satsar omkring 200 miljoner årligen i ett så kallat läspaket – ett riktat stöd vars syfte är att…

noll27 nr 2 2020 – Arkitektur och design

noll27 nr 2 2020 – Arkitektur och design

En biblioteksbyggnad kan vara allt från en historiska byggnad till en byggnad i futuristisk stil. I det här numret av noll27 kan du bland annat läsa hur den holländske arkitekten…

noll27 nr 1 2020 – Äldre och bibliotek

noll27 nr 1 2020 – Äldre och bibliotek

År 2028 beräknar SCB att jämfört med 2018 är det 309 000 fler personer i Sverige som är 65 år och äldre. Allra mest kommer antalet personer över 80 år…

noll27 nr 4 2019 – Stad och land

noll27 nr 4 2019 – Stad och land

När landsbygden nedmonteras och samhällsservice försvinner får biblioteken en annan, och kanske en allt viktigare, roll. I detta nummer av noll27 tar vi bland annat en titt på hur några…

noll27 nr 3 – World Wide MIK

noll27 nr 3 – World Wide MIK

Runt om i världen blir samhällsfrågor allt mer kopplade till digitaliseringen. Detta ställer nya och högre krav på medborgarna gällande medie- och informationskunnighet, inte minst utifrån ett demokratiperspektiv. Om detta…


1 2 3
Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet