noll27 nr 4 – Läsning för alla

Årets sista nummer av noll27 handlar om läsning för alla, och du kan bland annat läsa om den nationella satsningen Läsfrämjandelyftet, om vad Läsrådet har för sig, om att Världens bibliotek växer och om att Legimus har fått ny kostym.

Du kan också läsa om en aktuell rapport från ABF om våra läsvanor, om en ny avhandling kring unga vuxnas ljudboksanvändning, om en studie i Västra Götalandsregionen om hur folkbiblioteken arbetar med tillgänglig läsning och om projekt som banar väg för kritik av ljudböcker.

Noll27 har också pratat med kommunalarbetarförbundet om arbetsplatsbibliotek, med en SFI-lärare om litteracitet och med finska biblioteksföreningen om Läskunnighetsstrategin i Finland. Vi har dessutom besökt ett arbetsplatsbibliotek och poetens plats i Alingsås.

Inledningstexten är skriven av Anne-Marie Körling, kåserar gör Bengt Fredrikson och profilen heter Anne Stigell.

Läs tidningen här

Ladda ner noll27 nr 4 2022 som pdf (2 mb)

 

Innehåll

Noll27: aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen, ISSN 2002-4649

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet