noll27 nr 4 – Läsning för alla

noll27 nr 4 – Läsning för alla

Årets sista nummer av noll27 handlar om läsning för alla, och du kan bland annat läsa om den nationella satsningen Läsfrämjandelyftet, om vad Läsrådet har för sig, om att Världens…


1 2 33 34
Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet