Kort och gott – Ökad fokus på litteraturen

I mars tillsatte regeringen en ny kommitté med uppdrag att lämna förslag på hur litteraturens ställning kan stärkas och att identifiera trender som kan påverka litteraturen i framtiden. Kommittén kommer…

Kort och gott – Nysatsning på kulturen

Kulturdepartementet har under våren lanserat Kulturbryggan, en försöksverksamhet som under två år ska satsa upp till 50 miljoner på nyskapande idéer inom kulturområdet. Kulturbryggan är en uppföljning till stiftelsen Framtidens…

Kort och gott – Bemötande på bibliotek

Bemötande på bibliotek är ett forum för de som är intresserade av bemötandefrågor inom framförallt biblioteksområdet. Det är Kungliga Biblioteket som efter sina utbildningar av handledare i kundanpassat och situationsanpassat…

Kort och gott – Piffa till bibliotekskatalogen med Bokpuffen.se

Det kan vara svårt att döma en bok efter dess omslag. Men får man höra en kort uppläsning av de första sidorna i boken så är det lättare att bilda…

Kort och gott – Bokcirklar.se lyfter fram lokalt läsfrämjande

Lässajten Bokcirklar.se går in i en ny fas och satsar på att bli en dynamisk och inspirerande virtuell plattform för svenska biblioteks läsfrämjande arbete. ­– Jag vet att det finns…


Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet