Fantasin leder barnen in i biblioteket

GÖTEBORG I den bästa av världar är biblioteket en skattkammare där man kan spendera stora delar av sin tid. Men verkligheten glänser inte alltid lika starkt. Idag konkurerar bibliotek med dataspel, skola, hobbys och andra aktiviteter om barn och ungas tid. I Singapore har man lyckats hitta ett sätt att polera mynten i skattkammaren för att locka dem till biblioteket.

Att skapa goda berättelser kan vara en medveten marknadsföringsstrategi. Många företag använder sig av så kallad ”corporate storytelling”, att helt enkelt få andra att berätta om deras fantastiska upplevelser av företaget. I biblioteksvärlden finns det också liknande idéer. På en Halmstadkonferens för några år sedan missionerade norrmannen Ingebrigt Steen Jensen om värdet av att skapa goda berättelser och att man kanske skulle låta en bibliotekarie hoppa upp ur en låda. Allt för att bygga en stark kultur kring sitt varumärke. I Singapore har den nationella biblioteksstyrelsens avdelning för folkbibliotek tagit ett steg längre. Här handlar det inte bara om att bygga en vandringssägen som ska väcka folks nyfikenhet för biblioteket. Projektet Quest låter barn och unga vara medskapare i en fantasyvärld, som väcker både kreativitet och läslust.

Bild på N Varaprasard från National Library Board i Singapore

N Varaprasad från National Library Board i Singapore tror på berättelser för att locka barn och unga till biblioteket

– Vi hade identifierat att framför allt pojkar läste mindre än flickor och att skillnaden också ökade med åren. I dag har barn och unga mycket att välja på när det gäller att fylla sin fritid. De kan välja att titta på TV, spela dataspel, surfa på nätet, ägna sig åt sport eller andra fysiska aktiviteter. Dessa alternativ har ofta antingen en hög visuell attraktionskraft eller ett kinestetiskt värde. Läsning å andra sidan förknippas ofta med skolarbete. När tiden krymper tenderar de att välja det som har högst underhållningsvärde, säger Dr N Varaprasad, Chief Executive på National Library Board i Singapore.

Läsning mer än text

Man har tidigare saknat läsfrämjande projekt som tar hänsyn till dessa faktorer. N Varaprasad understyrker vikten av att ändra uppfattning om läsning. Precis som Ellen Tise tog upp i sitt öppningstal, handlar läsning om betydligt mer än att förstå och avkoda en text. Barn och unga blir idag ”digitala infödingar” och många känner kanske sig mer bekväma framför en dator än en bok. Att paketera om själva konceptet läsning till en mer visuell upplevelse var en av bakgrundsfaktorerna till Quest.

– Vi undersökte vad pojkar tycker om och fann att de hade ett starkt intresse av fantasy, grafiska romaner och serier. Vi försökte se förbi det mest uppenbara, att de är intresserade av dataspel och kunde också se att de var intresserade av att byta kort, som Dragon Ball eller Pokemon, berättar Dr N Varaprasad vidare.

Bild på ett av Quest-korten

Som en kombination av detta skapade man en berättelse om huvudpersonen Ethan och hans uppgift att ta tillbaka en drakstatys ögon och rädda folket från onda krafter. Till historien om Ethan har man också tagit fram manga-inspirerade kort. Med dessa ess i ärmen är själva grundprincipen i Quest inte svårare än ett enkelt belöningssystem.

– För att få ett kort måste du helt enkelt låna en bok, säger N Varaprasad.

Barnen har snabbt känt igen kortkonceptet, vilket har varit en stor fördel i projektet. För att kunna byta kort har barnen rekommenderat sina kompisar att låna böcker . Detta har, enligt N Varaprasad varit mer effektivt än någon annan marknadsföring. Men det handlar inte bara om korten i sig.

– För att främja barns kreativitet kan de också skapa sina egna slut på historien om Ethan och vi har organiserat tävlingar i kreativt skrivande. Detta har varit ett positivt bevis för oss att barnen faktiskt har engagerat sig i berättelsen. Eftersom inte alla känner sig helt hemma i skrivandet har vi också arrangerat teckningstävlingar på temat kring Quest, säger N Varaprasad.

En bro mellan världar

Läs mer

Länk till Quest

N Varaprasad presenterade ytterligare ett läsfrämjande projekt kring att skapa affischer. Läs mer om detta projekt och Quest i deras paper för IFLA. Ladda ner pdf

Läs också mer om olika typer av berättande och bland annat ”corporate storytelling” i det kommande numret av Framsidan i september.

Naturligtvis har projektet också en digital sida. N Varaprasad menar att det är viktigt med en länk mellan en digital och fysisk värld. Inom ramen för projektet har man byggt en sajt, där barnen kan interagera med varandra, ladda ner bilder och annat material.

Quest har genererat betydligt fler lån än man hade förväntat sig. Målsättningen var att det skulle ge 800 000 fler lån och det landade på 2 miljoner. Man har dock inga hårda siffror på av hur många av dessa böcker som faktiskt har blivit lästa. Däremot har man genomfört en mer kvalitativ undersökning och intervjuat ett urval föräldrar. Flertalet har visat sig positiva och bekräftar att det har stimulerat deras barn att läsa.

– Hela syftet har varit att fånga läsningen som ett äventyr och att inte föräldrarna ska behöva släpa sina barn till biblioteket, säger N Varaprasad.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet