Biblioteken som mångspråkiga mötesplatser

Full fart framåt. Ingrid Atlestam och Lisbeth Stenberg vill inspirera bibliotekspersonal och andra att utveckla bibliotekens roll som mångspråkiga mötesplatser. Foto: Tove Eriksson

SKÖVDE, TROLLHÄTTAN, GÖTEBORG, BORÅS: På biblioteken är det integrationsarbete, som politikerna så hett eftertraktar, vardag. I höst lyfts goda exempel fram under fyra temadagar med titeln Mångspråkiga mötesplatser. Målet är att nå all bibliotekspersonal i regionen.
– Vi vill att de ska få en kick att jobba med det mångspråkiga biblioteket, säger Lisbeth Stenberg, projektledare.

Vid fyra olika tillfällen, på fyra olika platser i regionen, så är bibliotekspersonal, politiker och samarbetspartners inbjudna till inspirationsdagar på temat Mångspråkiga mötesplatser. Det börjar i Skövde den 25 oktober, fortsätter i Trollhättan den 26 oktober, i Göteborg den 15 november och avslutas i Borås den 16 november. Inspirationsdagarna är gratis och riktar sig till all bibliotekspersonal i regionen, politiker och samarbetspartners som studieförbund, lokalföreningar och liknande.

Inspirationsdagarna är en del av Det mångspråkiga biblioteket, ett EU/ESF-projekt vid Kultur i Väst Regionbiblioteket, och syftet är att lyckade, konkreta exempel från bibliotek i regionen ska nå fler, som inspiration.

– Det pågår mycket fint arbete med mångspråkighet ute på biblioteken. Nu gäller det bara att sprida exemplen och sätta fokus på allt bra som görs, säger Lisbeth Stenberg, som driver projektet tillsammans med Ingrid Atlestam.

Under inspirationsdagarna berättar representanter från bibliotek i regionen bland annat om arbete med språkcaféer, läxhjälp, sagoläsning på olika språk och mångspråkiga skolbibliotek. Internationella Biblioteket, IB, berättar om vilka resurser de kan bidra med och studieförbundet Sensus förevisar sin ”multireligiösa resväska”. Flera samarbeten mellan biblioteken och lokalsamhället presenteras, som till exempel ett projekt kring lokal samtidsdokumentation i samarbete mellan Sveriges hembygdsförbund och Vara folkbibliotek.

– Det är meningen att man ska få möjlighet att se olika sätt att jobba och hur många samarbetar över gränserna. Biblioteken ska vara platser där det händer saker, men behöver inte alltid vara arrangörer, säger Ingrid Atlestam.

Dessutom är ett stort antal föreläsare och inspiratörer inbjudna till inspirationsdagarna för att prata om sina erfarenheter av mångspråkighet. Som exempel kan nämnas Alexandra Pascalidou, Mustafa Can och Kerstin von Brömsen. Representanter från Länsstyrelsen berättar om flyktingmottagande i Sverige.

– Det finns väldigt mycket fördomar om vilka det är som kommer till Sverige och varför. Men här får vi fakta om hur det egentligen ser ut, säger Ingrid Atlestam.

Integration och främlingsfientlighet diskuteras som aldrig förr i Sverige sedan Sverigedemokraternas intåg i riksdagen. Regeringen talar om att ta integrationen på allvar och komma tillrätta med problemen. Bibliotekens roll måste lyftas fram i sammanhanget, menar Ingrid Atlestam.

– Politikerna pratar om att det behövs mötesplatser för integration. De finns ju redan på biblioteken! Vi måste bara omprioritera vår verksamhet och inse att det är oerhört viktigt att arbeta för att biblioteket blir en plats för alla.

 

Den som vill anmäla sig till någon av inspirationsdagarna kan klicka här: http://www.bibl.vgregion.se/sv/Regionbibliotek/Kalendarium/

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet