Sjuhärad samarbetar för kultur på bibliotek

BORÅS: Entré för mer kulturverksamhet på Sjuhärads bibliotek!
Ett nytt samarbetsprojekt med namnet Entré har inletts genom ett seminarium på Textilmuseet i Borås förra veckan. Målet är att utveckla Sjuhärads bibliotek som kulturarenor, och personal från Sandvikens bibliotek, Årets bibliotek 2010, delade med sig av tips och idéer. 

När Sandvikens bibliotek fick utmärkelsen Årets bibliotek på förra årets bokmässa så stavades framgångsreceptet nyfikenhet på det nya och samarbete med andra aktörer i lokalsamhället. I det vardagliga livet för Sandvikenborna kan det innebära att biblioteket är den naturliga platsen att komma till för att få hjälp med vad man kan använda sin nya Iphone till eller för att lyssna på föredrag om bandyhistoria.

– Den nära kontakten med lokala föreningar, arrangörer och kulturutövare gör att vi får en central roll i samhället. Det innebär också att vi har många supportrar om bibliotekets resurser är hotade, säger bibliotekschefen Åsa Wirén-Jonsson, bibliotekschef i Sandviken.

Åsa Wirén-Jonsson, Katarina Larsson och Marcus Strand från Sandvikens bibliotek, årets bibliotek 2010, delar med sig av tips till Gunvor Alexandersson, bibliotekschef i Mark. Sandviken ligger långt fram med sitt biblioteksarbete och inom några år blir kommunen först i Sverige med ett eget litteraturhus för barn och unga.

Åsa Wirén-Jonsson, Katarina Larsson och Marcus Strand från Sandvikens bibliotek, årets bibliotek 2010, delar med sig av tips till Gunvor Alexandersson, bibliotekschef i Mark. Sandviken ligger långt fram med sitt biblioteksarbete och inom några år blir kommunen först i Sverige med ett eget litteraturhus för barn och unga.

Hon och hennes bibliotekariekollegor Katarina Larsson och Marcus Strand var inbjudna till Textilmuseet i Borås på torsdagen, där anställda från Sjuhärads bibliotek hade samlats för ett seminarium som markerar starten på ett nytt projekt – Entré. Det blivande projektet är ett samarbete mellan kommunbiblioteken i Sjuhärad på uppdrag av nätverket Kultur Sjuhärad. Tanken är att man tillsammans ska utveckla biblioteken som kulturarenor, det vill säga mötesplatser som ger utrymme för all slags kultur – till exempel konst, musik och dans.

Anna-Klara Aronsson från Borås bibliotek och Carina Svensson från Herrljunga bibliotek diskuterar utveckling av biblioteken som kulturarena.

Anna-Klara Aronsson från Borås bibliotek och Carina Svensson från Herrljunga bibliotek diskuterar utveckling av biblioteken som kulturarena.

– Vi arbetar mer professionellt om vi arbetar med andra kulturformer, och det innebär också ett sätt att lyfta upp media på biblioteket, att få böckerna att vandra ut från hyllorna genom att använda gestaltning, teater eller berättelser, säger Gunvor Alexandersson, bibliotekschef i Marks kommun som sitter i styrgruppen för projektet tillsammans med Anna Laang från Ulricehamns bibliotek och Fredrike Henriksson från Tranemo bibliotek. Projektledare är Vicki Kleiber, som ser fram emot att arbeta för att biblioteken ska bli en samlingsplats för alla i en kommun.

– Jag tror mycket på att fråga invånarna vad de vill att biblioteket ska vara. Tänk om man kunde få innebandyföreningen att lägga sitt årsmöte på biblioteket, eller bjuda in olika yrkesgrupper till exempel. Att biblioteket är allas ställe – det är en vacker tanke.

Under dagen fick bibliotekspersonalen från Sjuhäradsbiblioteken diskutera i grupper kring till exempel om vilka nya kulturformer man kan ta in på biblioteken och hur man kan samarbeta över kommungränserna.

Åsa, Katarina och Marcus från Sandvikens bibliotek bidrog med gott om inspiration när de bland annat berättade om en novelltävling som biblioteket arrangerar i samarbete med lokalradion, om hur lokala skådespelare kommer till biblioteket och läser högt, om idrottskaféer för sportintresserade, om dramapedagogstudenter som showar för barnen och lokala författare som blir intervjuade på biblioteket.

Carina Svensson från Herrljunga bibliotek nappar på en idé.

– Man kan tänka sig att vi bokar in en dramapedagog som åker på turné till alla biblioteken i Sjuhärad, säger hon under det följande gruppsamtalet och Anna-Klara Aronsson från Borås antecknar.

Nästa steg i projektet Entré blir en förstudie för att kartlägga behov och möjligheter på biblioteken i Sjuhärad att utveckla kulturverksamheten.

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet