Ungdomslitteratur

GÖTEBORG Enligt Svenska Barnboksinstitutet finns en utveckling mot en önskan att bryta upp gamla föreställningar om målgrupper inom barn- och ungdomslitteraturen. Bilderboken läses med nöje av både liten och stor och ungdomsboken läses av både tonåring och vuxen.

Bild på Anna Nordenstam

Anna Nordenstam tycker att en del vuxenlitteratur ligger på gränsen till ungdomslitteratur och att det ibland kanske är förlagen som styr vilken målgrupp boken marknadsförs för. – Till exempel lanserades Jonas Hassen Khemiris Ett öga rött som en vuxenbok, men den är lika mycket en ungdomsbok. FOTO: Helén Andersson.

– Det enklaste exemplet är Harry Potter som från början var en tydlig barn- och ungdomshistoria, men där det visade sig att många vuxna också var intresserade, säger Anna Nordenstam, docent och universitetslektor i litteraturvetenskap vid Göteborgs Universitet.

När man slår upp ordet ”ungdomslitteratur” förklaras det som skönlitteratur med ungdomar som målgrupp. Något uppslagsböckerna nu kanske får revidera när det inte längre är lika enkelt eftersom den så kallade allålderslitteraturen tar allt mer plats. Anna Nordenstam menar att det egentligen inte är något nytt. Bakåt i tiden finns Robinson Cruse som exempel där boken skrevs för vuxna men där den vuxne jagberättaren efter några år gjordes om till en tredjepersonsberättelse för att också barn skulle läsa boken. Dessutom förkortades boken rejält.

– Det pågår rätt mycket forskning runt det här med crossover-litteratur, alltså att det som skrivs för en grupp läses av en annan. Det är också det jag tycker är intressant med ungdomslitteratur idag, att det tänjer på gränserna, är gränsöverskridande och tilltalar flera grupper av läsare.

Ungdomsbok

Det svenska förlaget Gleerups gav tidigt ut böcker i ungdomslitteraturserier och redan vid förra sekelskiftet utgav de en svensk översättning av Anne på Grönkulla, en bok som från början varken var en ungdomsbok eller riktad till flickor över huvud taget.

– Det sägs att boken lästes av bland annat den engelske premiärministern efter utgivningen 1908. Gleerups valde att ge ut den i en ungdomsserie och ge den ett omslag som signalerar att den vänder sig till flickor, säger Anna Nordenstam och menar att omslagen spelar roll. En del omslag kan till och med göra att boken inte blir läst. När det gäller Anne på Grönkulla blir hon bara yngre och yngre på omslaget för varje utgåva, säger hon.

Den moderna ungdomsromanen växer fram efter andra världskriget i Västeuropa och USA och den är förknippad med den då växande ungdomskulturen. När ungdomarna växer fram som en grupp mellan barn och vuxna, då växer också den särskilda ungdomskulturen med bland annat förlag som ger ut ungdomsböcker, det skapas egen musik för ungdomar, olika klädstilar och en bit in på 60-talet fick vi en ungdomslitteratur. Anna Nordenstam försöker efter en stunds funderande ge en kortfattad beskrivning av vad en ungdomsbok egentligen är.

– Det är svårt, erkänner hon, en ungdomsbok kan ju faktiskt läsas av vem som helst och ungdomslitteraturen innehåller många genrer. Men det speciella är att boken är skriven av en vuxen, ges ut av förlag med en redaktör som har synpunkter på målgrupp och att den är tänkt för ungdomar.

Realism, fantasy och multimodala texter

I spåren efter ungdomskulturens intåg kom den socialrealistiska ungdomslitteraturen. En genre som dominerade under 1970-talet och som fortfarande är den största ungdomslitteraturgenren i Sverige. En genre som i sin tur är bred och innehåller många teman och motiv.

– I den svenska ungdomslitteraturen ser vi mycket av ungdomars egen vardagserfarenhet som till exempel olycklig kärlek eller mobbning, berättar Anna. Tidigare år har också realistiska berättelser om familjer i kris varit vanliga och där ungdomar som växer upp med olika grader av dysfunktionella föräldrar tvingas gå in och ta ansvar. Men när Svenska Barnboksinstitutet nyligen presenterade sin senaste bokprovning kunde de också presentera en ny trend bland ungdomsböckerna med fler nyanserade föräldraporträtt där föräldrar skildras i ett mer försonande ljus.

Ungdomslitteraturen idag är bred och vid sidan om den realistiska genren utmärker sig fantasy som en stor genre. Just den här genren går lite i vågor i popularitet och Harry Potter inledde en av dessa som i sin tur ledde till att förlagen i samma veva satsade på återutgivning av både Narniaböckerna och Tolkiens Sagan om ringen. I efterdyningarna av den vågen kom vampyrgenren med bland annat Twilightböckerna.

Men den ungdomslitteraturgenre Anna Nordenstam tycker är intressantast just nu är den grafiska romanen, multimodala böcker där text och bild har lika stor betydelse.

– Hoppar man över bilden hänger man inte med i texten och läser man bara bilden hänger man inte med i berättelsen. Bild och text är i ett samspel och detta är något nytt som bildar en egen genre inom ungdomslitteraturen.

Anna Nordenstam tror att genrens kraftiga framväxt hänger ihop med det bildsamhälle vi lever i och att dagens unga har lättare att tolka och läsa bilder än vad de som är lite äldre har. Hon lyfter också fram att genren kan locka nya läsare och tar en klassisk ungdomsbok från 1940-talet som exempel.

– Sotarpojken är en tjock, spännande bok som för några år sedan återutgavs som bildroman och där man måste läsa både bild och text för att förstå vad som händer. Om man jämför med originalet kan man säga att bildromanen tappar utvikningar, parallellhandlingar och de djupare psykologiska porträtten. I bildromanen blir det mer av själva intrigen och handlingen i fokus. Så å ena sidan kan man ju säga att man förlorar en del. Å andra sidan har just den här boken fantastiska bilder och det är ju jätteroligt om en klassiker i nya former kan få nya läsare.

Allålderslitteratur

Utvecklingen av allålderslitteraturen har gett konsekvenser för förlag och bokhandlare. I England gjordes till exempel omslaget till Harry Potter om så att det gav ett mer sobert och vuxet intryck och man satte boken i mindre text så att den blev mindre och lättare att ta med på tunnelbanan.

Samtidigt som gränserna blir mer flytande inom skönlitteraturen, är åldersklassificeringen av barn- och ungdomslitteratur central både i bokhandel och på biblioteken vilket ibland kan bli förvirrande. Boktjuven är ett sådant exempel där boken är en tydlig ungdomsbok som efterfrågas av vuxna och som numera är placerad i bokhandelns hylla för vuxenlitteratur.

Boktjuven är skriven av den prisbelönte australienska författaren Markus Zusaks som har skrivit flera ungdomsböcker och precis som inom vuxenlitteraturen finns det enkla, lättlästa ungdomsböcker, precis som det finns böcker som är mer komplicerade. Böcker som man kanske bär med sig hela livet, böcker med ett språk som inte blir föråldrat eller är anpassat till tiden och som tar upp sådant som är mer allmängiltigt med ett psykologiskt djup.

– Boktjuven är en bok vill man återvända till, menar Anna Nordenstam. En bra bok är ju inte åldersfixerad och en bra bok är till för alla.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet