Greta Renborgs pris till Regionbibliotek Halland

Svensk Biblioteksförenings Greta Renborgs pris för marknadsföring går 2011 till Regionbibliotek Halland för projektet ”Synliggör biblioteket – Identitet, image och profil”. 

– Kul! Det känns jättebra och jag vet att alla inblandade i projektet har slitit hårt, säger Eiler Jansson, utvecklingsledare Regionbibliotek Halland. Marknadsföring är svårt och att anlita en PR-byrå ger ofta en kortvarig effekt. Vi har i stället jobbat med mun-till-mun-metoden och valt att jobba inifrån med bibliotekspersonalens egna värderingar, identitet och uppdrag.

 FAKTA

Priset delas ut under Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg och priset består av ett diplom och en prissumma på 25 000 kronor.

 Läs mer om projektet i rapporten ”Konsten att synliggöra bibliotek  – ett halländskt projekt 2009-2010”som finns att beställa på Region Halland webbplats.

Foto: Magnus Andersson

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet