En digital symfoni

GÖTEBORG Den digitala motsvarigheten till upplevelsen i det fysiska rummet är en del av bibliotekens vardag. Många lägger ut poesi- eller författarkvällar på Youtube. Vissa går ett steg längre och livesänder på nätet. Men det är inte bara biblioteken som har fötterna i två världar. Göteborgs Symfoniker jobbar aktivt med att tillgängliggöra musiken digitalt. Att skapa en känsla för den fysiska upplevelsen är en del av tanken.

– Anledningen till att vi gör det här, är att vi vill komma ut i regionen. Vårt mål är att vi ska betyda mer för fler och faktiskt sänka tröskeln. Det ska vara lättare att ta del av det vi sysslar med här för skattepengar. Förhoppningsvis kan vi göra det mer intressant att titta och lyssna, än att bara lyssna. Vi vill visa hur det är att spela, komma närmre och kanske visa hur oboisten två takter innan han ska spela blåser upp sig och laddar för att två takter efter pusta ut, berättar Måns Pär Fogelberg ansvarig för publik och digital media på Göteborgs Symfoniker.

Bild på Göteborgs symfoniker

Närvaro. Den fysiska scenen på Göteborgs konserthus får en digital spegling genom sändningar på webben. FOTO: Måns Pär Fogelberg

Bakom en enkel ståldörr från den pompösa garderoben i konserthusets bottenplan, har marknadsavdelningen sina kontor. Utanför fönstren mot Viktor Rydbergsgatan spelar trafiken sin alldeles egen symfoni ackompanjerad av en tryckluftsborr. Lokalerna är under ombyggnad och i det som idag utgör ett konferensrum i slutet av korridoren, hänger det ett knippe vita sladdar från ett hål i väggen.

– Det är här vi kommer ha kontrollrummet och styra allt, berättar Måns Pär Fogelberg.

I somras blev det klart att Stena AB donerar 2,2 miljoner till Göteborgs Symfonikers digitala satsning. Det är en donation för att kunna skaffa den adekvata utrustningen, robotkameror och annan teknik som behövs för att vidga symfonikernas scen digitalt.

– Det handlar om att tillgängliggöra den klassiska musiken för medborgarna. Ser man krasst på det spelar vi i Vara några gånger per år, som är vår andra scen och sedan spelar vi här. Det är väldigt sällan vi är i Uddevalla, som exempel. Små ensembler åker ut och spelar ibland, men sällan hela orkestern. Det skulle kosta för mycket och det finns inte så många konserthus i regionen som skulle klara av det heller, säger Måns Pär Fogelberg vidare.

Skapa ett mervärde

Tanken är att man ska sända live via bio några gånger om året. Här har man också inlett ett samarbete med Folkets Hus och Parker, som tidigare har erfarenheter av digitala livesändningar från bland annat Metropolitan i New York. Utöver detta kommer Göteborgs Symfoniker också sända på nätet en till två gånger i månaden, vilket ungefär motsvarar hälften av den ordinarie repertoaren.

Även om själva tillgängliggörandet är ledmotivet, så finns det också en ambition att skapa ett slags mervärde kring sändningarna och det material man publicerar på webben.

– Vi vill absolut att det ska finnas någon slags community eller chat, där de som sitter och tittar på sändningen ska kunna kommentera och interagera med varandra. Vi kommer även ha publikintervjuer, som vi lägger ut i samband med sändningarna. Till syende och sist är det inte samma sak att sitta framför en skärm med hörlurar som att sitta i salen och lyssna, säger Måns Pär Fogelberg, men tror samtidigt att mervärdet kan ge en känsla av gemenskap.

– Jag läste en krönika om att gammel-tv fortfarande lever för att det är live, till skillnad från allt annat som är tillgängligt lite när jag vill. Det är fortfarande 1,9 miljoner tittare som ser Doobidoo på fredagskvällar. Varför? De kan ju se det när de vill. Skribenten hade en teori om att det räcker med att knacka in Doobidoo på Twitter eller Facebook runt sändningstiden, så ser man att folk är där. Man delar en realtidsupplevelse med andra. Det är intressant. Vi delar saker fast vi inte sitter i samma fysiska rum. Vi ser det också på våra Youtube-klipp. När vi lägger ut konsertsnuttar, så kommer diskussionen igång: Men vad är det här för överskattad dirigent? Medan någon annan kanske tycker att dirigenten har revolutionerat musiken. De hade nog aldrig hittat varandra i konsertsalen. Det här möjliggör andra typer av möten, säger han.

Bild på Måns Pär Fogelberg

Måns Pär Fogelberg på Göteborgs symfoniker vill skapa ett mervärde kring den fysiska upplevelsen av en konsert. Genom digitala sändningar ökar Symfonikerna nu tillgängligheten till den klassiska musiken. FOTO: Fredrik Swedemyr

Locka till fler fysiska besök

Samspelet mellan det fysiska och digitala rummet återkommer ofta när folk på bibliotek resonerar kring deras olika digitala satsningar. Stolen i en mer fysisk mening har varit en tydlig symbol i Göteborgs Symfonikers marknadsföring. Stolen som skjuter ut dig i himlen till svävande toner från en flöjt eller tar dig till ett undervattenslandskap med känsla av något som kanske mer drar åt Det stora blå och Eric Serra. Genom att nu öka den digitala närvaron, hoppas man kunna göra den klassiska musiken mer tillgänglig och faktiskt i slutändan locka fler besökare till själva konserthuset – till stolens magiska värld.

– Jag tror det drar folk till live-upplevelsen. Du kan sitta och bekanta dig med huset utan att vara här. Vi lider hela tiden av det här med tröskelgrejen, att folk är oroliga. Måsta jag ha kavaj? Måste jag kunna allt för att förstå det? Då kan man sitta och värma upp hemma, säger Måns Pär Fogelberg.

Sedan Metropolitan drog igång sina livesändningar 2006 har man där kunnat se att antalet sålda biljetter till sändningarna långt överstiger antalet sålda biljetter till själva föreställningarna. En fullt logisk utveckling med tanke på att scenen nu har flyttat ut ur själva huset och når så långt som till Falkenberg. Samtidigt har det också genererat fler fysiska besök jämfört med innan man drog igång sina digitala livesändningar.

– Man kan tänka sig att någon sitter på Folkets hus i Falkenberg och ser en digital sändning av en opera från Metropolitan. När de sedan bestämmer sig för att åka på semester till New York, kanske de vill passa på att se en föreställning på riktigt. Den tanken hade förmodligen inte kommit överhuvudtaget om de inte hade sett opera på Folkets hus, säger Måns Pär Fogelberg.

Ännu ett lager

Upptakten till Symfonikernas digitala satsning började redan 2007. Måns Pär Fogelberg gjorde webb-TV kring livet på konserthuset när det inte är konserter och la bland annat upp filmklipp från repetitionerna. Sedan har idén med det digitala konserthuset fått näring genom studiebesök i både Tyskland och Finland, där man sedan tidigare haft digitala sändningar i olika format. I Berlin har man lanserat konceptet som en betaltjänst på nätet, där man skapar ett konto och betalar för sina digitala besök. Göteborgs Symfoniker tänker dock inte ta betalt för sina sändningar på nätet. Enligt planen ska tekniken vara på plats i början av nästa år. Framåt vårkanten är tanken att testa en pilotsändning live. Därefter ska det rulla på och förhoppningsvis hittar ännu en konstform sin digitala publik.

– För hundra år sedan kunde du bara höra musiken live. Nu finns det fler kanaler. Digitaliseringen är egentligen inget nytt. Det är ännu ett lager för själva upplevelsen, som skapar andra möjligheter. Man måste också fråga sig vad vi menar med digitalisering. Är det att ta en bild och lägga upp på nätet? Det är när vi möjliggör en utforskning av en konstform på ett annat sätt och lyfter upplevelsen, som digitaliseringen i sig är berättigad, säger Måns Pär Fogelberg.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet