Tre frågor – Niclas Lindberg, Generalsekreterare Svensk Biblioteksförening

Bild på Niclas Lindberg

FOTO: Peter Axelsson

Är det viktigt för biblioteken att finnas med i den digitala världen?

– Jag tycker det är viktigt att biblioteken finns närvarande i alla de världar som är relevanta för att de ska fullfölja sitt uppdrag. Det vill säga att förse användarna med den kunskap och information som de behöver. Men jag tycker samtidigt att man måste ha en genomtänkt strategi när man ger sig in i en digital närvaro så att man inte bara gör det för sakens skull.

Det får ju inte heller vara så att man prioriterar en digital närvaro om det är så att man i stor utsträckning har en användargrupp som befinner sig i digitalt utanförskap. Då kanske man ska jobba med att ha en fysisk närvaro i större utsträckning där användarna befinner sig.

Hur jobbar Svensk Biblioteksförening med den digitala utvecklingen på biblioteken?

– I bibliotekslagen finns en formulering om att biblioteken ska se till att alla invånare har tillgång till digital information. Därför är vi till exempel med i Digidel-kampanjen där det ingår att både vara kunnig i hur sociala medier fungerar och att kunna använda sig av den digitala tekniken.

Vi försöker dra vårt strå till stacken genom seminarier och utbildningar och till exempel Biblioteksdagarna. Men säkert kan vi göra mer på det området.

I en artikel i det här numret av Framsidan skriver vi om den så kallade Filterbubblan. Ska biblioteken vara en frizoon och kunna erbjuda alternativa digitala verktyg?

– Att synliggöra andra perspektiv och andra åsiktsyttringar är en av de viktigaste uppgifterna för biblioteken. I det sammanhanget tycker jag det är värt att diskutera bibliotekens egna eventuella filtreringar. American Library Association har tagit ett klart och tydligt ställningstagande där man säger att biblioteken inte ska filtrera någon form av lagligt producerad information. Vad jag egentligen menar är att det är lätt för biblioteken att sätta sig på en position där de vill värna tillgång till information och, i det här fallet, förfasa sig över filterbubblan, utan att för den sakens skull riktigt ifrågasätta sin egen filtrering och vad den kan betyda.

Author Description

admin

Det är administratören som lagt in det här.

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet