Visionernas dag

NORRKÖPING Biblioteksdagarnas tredje och sista dag fortsatte på inslagen väg genom att fortsätta uppmana till engagemang och om att arbeta för att nå längre

Biblioteksföreningens ordförande Inga Lundén sammanfattade nöjt konferensen och påminde bland annat om Özz Nüjen som redan första dagen förklarade att det inte är så farligt om det blir lite dålig stämning ibland.

– Det handlar om att vi nu måste nå längre, flytta fram våra positioner, sade hon och påminde om Jan Eliassons tal om ordets betydelse och om att i praktiken använda FN:s artikel 19 om allas rätt till åsikts- och yttrandefrihet.

Att vara eller vara en vara

Stina Oscarson

Stina Oscarson

Konferensens längsta och varmaste applåd fick Stina Oscarson efter sitt framförande under rubriken Skapa innebär att göra motstånd. Stina Oscarson är chef för Radioteatern på Sveriges Radio och har de senaste åren uppmärksammats för bland annat sitt politiska samhällsengagemang och hennes engagemang i kulturdebatten. Stina har i många år varit verksam som teaterregissör och hon berättade om hur hon många gånger tvivlat på om kultur är något man kan jobba med när världen ser ut som den gör.

– Men det är tur att vi har ord som inte är nyheter för jag tror att det finns en punkt där det går att påverka och som gör skillnad. Det är därför jag håller på med teater. Och jag håller med Jan Eliasson om att det värsta som kan drabba oss är uppgivenheten.

Under sin föreläsning pratade hon om konstens värde i förhållande till marknadens värde och om faran när journalister, regissörer och konstnärer hamnar i händerna på marknaden. Hon använde begrepp som ”outsourca sin moral”, ”missdirection” och ”grästoppar”.

– Shakespears Att vara eller att inte vara har förvandlats till Att vara eller att vara en vara, konstaterade hon och fick skratt från salongen. Konstnärens uppdrag är att ge människor det de inte visste de ville ha, avbryter hon och menar att kultur består av omätbara värden som vi måste våga prata om.

Social rättvisa

Den engelske författaren och bibliotekarien John Pateman skulle ha varit på plats för att tala under rubriken How to build a community-led libraryservice. Men eftersom det flygbolag han skulle ha rest med gick i konkurs, fick vi ta del av hans föredrag via länk från England.

John Pateman är för de flesta känd för sina åsikter om just Folkbiblioteken och den sociala rättvisan. Eller orättvisan. Han har genom åren skrivit många artiklar och ett antal böcker om olika aspekter av social utslagning och social klass, samhällsutveckling, internationalism och bibliotek. Via länken pratade han om detta och om faran med vad som händer med biblioteket och dess roll i dessa sammanhang när kommuner gör neddragningar och volontärer börjar jobba på biblioteken.

Heta stolen

Gunilla Herdenberg och Gabriella Ahlström

Gunilla Herdenberg och Gabriella Ahlström

Två ensamma stolar på den stora scenen och det är dags för konferensens sista inslag, Heta stolen med Gunilla Herdenberg. Konferensens moderator Gabriella Ahlström samtalar med Sveriges nye riksbibliotekarie om allt från hennes uppväxt till vad hon har för funderingar inför framtiden. Ett trevligt samtal där vi bland annat fick veta att Gunilla Herdenberg gärna använder ny digital teknik men att någon annan får installera den åt henne, att hon helst dricker svart kaffe, att hon är glad åt det generationsskifte som nu pågår på landets bibliotek och att hon hellre lånar en bok på biblioteket än att köpa den.

När det gäller KB och sin roll som riksbibliotekarie vill hon göra KB till en tydlig institution tillgänglig både fysiskt och virtuellt. Både för forskare, för allmänheten och för alla bibliotek.

– Och, tillade hon, det behövs en nationell biblioteksstrategi i Sverige. Detta är KB beredd att jobba med, men vi vill ha ett uppdrag.

– Det är idéerna om ett bättre samhälle som driver mig i mitt arbete, avslutar hon och knyter med detta ihop Biblioteksdagarnas tre konferensdagar genom att påminna om Özz Nüjens inledning och Jan Eliasson och Stina Oscarsons föreläsningar.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet