Vampyrer och varulvar lockar

ÖSTERSUND I en tid när gränsen mellan fiktion och verklighet ibland flyter ihop kan populärkulturen skapa möjligheter för en ort. I den lilla staden Forks i nordöstra USA firar man ”Twilight Day” den 13 september efter karaktären Bellas födelsedag i Stephenie Meyers böcker. Forskaren Christine Lundberg har studerat när populärkulturen blir en turistattraktion.

Bild på Christine Lundberg

Forskar på fans. Christine Lundberg är lektor på ETOUR vid Mittuniversitetet och forskar om populärkulturellt resande. Bland annat har hon följt Twilight-fans och deras engagemang. Det är ett engagemang som sträcker sig från digitala forum till fysiska platser såväl i Italien som USA. FOTO: Privat

Populärkulturturism är en form av turism som uppstår i kölvattnet av en bok eller film. Det kan handla om en plats som återges i en bok eller en plats där man har spelat in delar av en film.

– Vi bedömer att det är en växande form av turism. Gränsen mellan fiktion och verklighet går ihop i en tid av informationsteknologi. Folk skriver om vad de har läst och upplevt på olika communities och ser att det finns andra som läser och upplever samma saker. Det ligger i linje med utvecklingen, säger Christine Lundberg, lektor på ETOUR vid Mittuniversitetet och som forskar om populärkulturellt resande.

Stephenie Meyers böcker om Bella och vampyren Edward har engagerat läsare över hela världen. På olika communities på nätet delar fansen sina upplevelser och skapar också egna berättelser utifrån böckerna, så kallad fanfiction. Det är en utveckling som också ger näring åt besöksmål som är kopplade till böckerna eller filmerna. Böckerna utspelar sig huvudsakligen i den lilla amerikanska staden Forks. Meyer sägs ha valt platsen för den frodiga skogen runt staden och det ihållande regnet. En trivsam plats för vampyrer och varulvar helt enkelt. Samtidigt är det också där man har spelat in delar av filmerna. Forks har blivit ett slags epicentrum för en våg av fans som vill koppla ihop berättelsen med en fysisk plats.

– Det är samtidigt en utmaning att verkligheten inte alltid ser ut som i filmerna. Det kan bli ett problem eftersom de som reser till den här typen av platser är ute efter en autenticitet. Det måste finnas en äkthet, att man kan gå in på samma high-school som Bella, säger Christine Lundberg.

Gravar och turister

Hur man förvaltar detta krav på äkthet kan variera från plats till plats. I Forks har man på skolan bland annat bevarat Bellas skåp. Utanför sjukhuset finns Dr. Cullens parkering och Bellas bil står parkerad framför turistbyrån. Allt för att värna om sitt konstruerade Twilight-arv.

– Det är en möjlighet för orten. Men även för fansen att få åka till en plats som kan ge så starka känslor. Innan Twilight fick invånare i Forks nästan be om ursäkt för det regnade hela tiden. Nu är det tvärtom. Det ska regna för det hör till berättelsen, säger Christine Lundberg.

Invånarna är över lag positivt inställda till utvecklingen. Sedan Twilight-turismen slog igenom har Forks lockat till sig runt en kvarts miljon besökare. I någon slags generell mening kan detta skapa påfrestningar på infrastruktur och kan ibland sätta de boendes tålamod på prov när kanske mjölken tar slut i den lokala matvaruaffären. Även om just den här typen av påfrestningar inte är uttalad i Forks, har man däremot haft en problematik kring att besökare inte alltid förstår vissa kulturella normer.

– Det finns ett indianreservat som heter La Push, där man har speciella regler för hur man ska bete sig och respektera gamla gravplatser, berättar Christine Lundberg vidare.

Stieg och Arn

Populärkulturturism av det här slaget finns även i Sverige. Bland annat har många rest till Stockholm för att uppleva Stieg Larssons litterära miljöer från Millenniumböckerna. Även i Sergersta mellan Bollnäs och Söderhamn har man hakat på Millenniumturismen, där en gammal landsvägsbro över Ljusnan har varit med i den amerikanska filmatiser-ingen av Män som hatar kvinnor.

– Populärkulturturism vare sig det handlar om musik, filmer eller böcker, är ganska omfattande. Det kanske inte alltid är det primära resmålet. Det kan vara att man åker till London och passar samtidigt på att gå på det där Harry Potter-museet eller den där Sherlock Holmes vandringen. Eller att man är i Skara och åker förbi Varnhems kyrka, för att man har läst Jan Guillous böcker om Arn. Den här typen av turism bygger på känslor och att man associerar olika karaktärer med vissa platser, säger Christine Lundberg.

En plats i litteraturen

Det är inte alltid helt enkelt för en ort att skapa förutsättningar för den här typen av turism. Christine Lundberg pekar på att det ibland kan finnas en klyfta mellan de kreativa näringarna i form av filmbolag eller bokförlag och turistnäringen.

– Generellt har de kreativa näringarna en annan logik. De är inte intresserade av turism. Men turistnäringen är intresserade av dem. Ska det bli framgångsrikt behövs det ett samarbete. Det kan handla om att skaffa sig rättigheter. I Segersta fick man behålla en kuliss som filmbolaget hade lämnat efter sig. Turistnäringen måste vara på och ibland kan också kommuner behöva fatta tuffa beslut för att satsa. Det är svårt att säga om den här typen av satsningar håller. Det kan blåsa över. Men det spelar kanske inte någon roll om man ändå har en plats i litteraturen eller i en film, säger Christine Lundberg.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet