Kort och gott – Alla läser!

GÖTEBORG Kulturrådet och Skolverket arrangerar tillsammans med Barnkulturåret i Göteborg och Kultur i Väst, den nationella konferensen Alla läser! Att bygga för jämlik läsutveckling.

Fokus under konferens kommer att ligga på hur man skapar verkliga förändringar genom att bygga starka strukturer och samarbeten som främjar läsning för alla barn och ungdomar.

Konferensen vänder sig till alla med övergripande ansvar för barns och ungas läsutveckling och arrangeras i Göteborg 18-19 oktober.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Kultur i Väst

Postadress

Kultur i Väst
405 44 Göteborg

Besöksadress

Rosenlundsgatan 4
411 20 Göteborg

Telefon

031 333 51 00 (växel)
031 333 51 01 (reception)

E-post

redaktionen@noll27.se