Nytt regionalt nätverk i Västra Götaland

GÖTEBORG Ett 30-tal bibliotekarier hade på fredagen nappat på Kultur i Västs inbjudan till en nätverksträff runt skönlitteratur. Viljan att dela med sig av erfarenheter och konkreta tips var stor redan vid denna första träff.

– Skönlitteratur ligger i tiden, säger Gunnar Südow, konsulent i skönlitteratur, Kultur i Väst och initiativtagare till träffen. Inte minst med tanke på Litteraturutredningen och att man vill stärka skönlitteraturens roll i förslaget till den nya bibliotekslagen.

Mycket av dagens diskussion handlade om att skapa lästid under arbetstid, om att få mer tid att prata om skönlitteratur och om att dela med sig av boktips och bokprat.

– För oss på små bibliotek är ett regionalt närverk viktigt, hördes en röst. Vi kan lära mycket av varandra.

– Vi måste hitta det unika för biblioteken. Och det är skönlitteraturen, hördes en annan röst.

Gunnar hoppas på att nätverket ska fortsätta träffas och verka mellan regionens kommunbibliotek.

– Jag hoppas att vi kan bilda en arbetsgrupp som jobbar fram konkreta idéer om hur vi ska jobba vidare med föreläsningar, projektansökningar och utbildningar. Skönlitteratur är otroligt viktigt.

Läs mer om litteratur i nästa nummer av Framsidan som kommer lagom till Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet