Svensk Biblioteksförenings Aniarapris 2012 klart

STOCKHOLM Svensk Biblioteksförenings Aniarapris tilldelas 2012 Bruno K. Öijer.

Bild på affischAniara-priset utdelas årligen till en svenskspråkig författare av skönlitteratur för vuxna och består av en skulptur av Linnèa Jörpeland samt en prissumma på 50 000 kronor.

Juryns motivering: ”Hos Bruno K. Öijer möter läsaren ett bildspråk vars egenart och kraft ger honom en självskriven plats bland våra främsta poeter, en diktning buren av lika delar ömsinthet och stränghet, oavlåtligt fascinerande och vacker. Här baxas sorgens svarta lok upp på spåret igen, av ett lysande stråk blåsippor, men i den gamla kammen lever ännu de statiska gnistorna kvar, från gestalter som ”tänkt fram säkringen / till det stora mörker / vi är värda”. Öijer är det förrådda barnets och det stympade trädets poet, alltid solidarisk med det förvisade eller förtryckta. Det är en hållning som poeten bevarat sedan debuten, med en konsekvens som saknar motstycke i den samtida svenska litteraturen.”

Juryn har bestått av Petter Lindgren, författare, Göran Schmitz, bibliotekarie, och Gunnel Arvidson Nilsson, bibliotekarie och juryordförande.

Aniarapriset utdelades första gången 1974 och då till P C Jersild, de fem senaste pristagarna är Tua Forsström, Anne-Marie Berglund, Erik Eriksson, Ann Jäderlund och Kristian Lundberg.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Kultur i Väst

Postadress

Kultur i Väst
405 44 Göteborg

Besöksadress

Rosenlundsgatan 4
411 20 Göteborg

Telefon

031 333 51 00 (växel)
031 333 51 01 (reception)

E-post

redaktionen@noll27.se