Litterär gestaltning – där författarskapet tar form

GÖTEBORG Ett författarskap och kanske litteraturen som konstart i någon större mening är i konstant rörelse. Utbildningen Litterär gestaltning i Göteborg är inom sina ramar en tongivande aktör i det litterära landskapet. En förhoppning är att man också kan bidra till att påverka rörelsens riktning.

– Litterär gestaltning är en litterär akademi där man talar om text. Vi har en kärna i utbildningen som vi kallar för ”tryckkokaren”, som är baserad på en metodik kring textsamtalet. Studenterna skriver i fyra veckor och sedan kommer de hit i två veckor och samtalar om varandras texter. Det är en del av professionaliteten att kunna se sig som en textvarelse och vara en läsare. Då behöver man de här samtalen, säger Johan Öberg, enhetschef på Litterär gestaltning vid Akademin Valand.

Utbildningen blev verklighet i slutet på 90-talet och har en Nordisk inriktning. I dag söker sig studenter från Norge, Sverige och Danmark till Göteborg för att utveckla sina författarskap under två år. Studenterna blir antagna på ett litterärt projekt och har som regel redan debuterat, eller står åtminstone i begrepp att träda in i den litterära scenens strålkastarljus.

– Det är folk som är skrivande. Antingen är de i den här zonen inför en debut eller så har de debuterat. De behöver analysera sin situation och skapa ett förhållningssätt till sin egen position. Det är inte helt ovanligt att man blir känd och sedan står där med skägget i brevlådan. När de hamnar i en sådan här grupp kan de kasta bort sina masker och fokusera på samtalet, säger Johan Öberg vidare.

De litterära projekten har inte alltid nått en mognad som gör att de kan hamna i offentligheten. Därför bygger textsamtalen på en nära tillit mellan alla inblandade på utbildningen, lärare såväl som studenter emellan.

Elit och folkbildning

Samtidigt som själva utbildningen har en elitär slagsida genom att ta in studenter som på något plan redan har nått en litterär status, finns det en folkbildningstradition i botten. Textsamtalsmetodiken ligger nära andra typer av samtal kring texter, som inte är helt ovanliga i studiecirklar, på bibliotek eller andra arenor utanför akademins portar. Ett annat spår av folkbildningen är att en betydande del av utbildningen främjar det litterära hantverket. De teoretiska aspekterna sätts mer i relation till det egna skapandet, än till en allmän teoribildning.

– Vi har erfarenheter från folkbildningen. Utgångspunkten är trygga konstnärsidentiteter, som kan uttala sig om teorier utifrån sitt eget skapande. Vi tänker att det kan vara en metafor för bildningsfrågan som den ser ut idag. Vi skapar bildning genom mötet med praxis, säger Johan Öberg.

Bild på Johan Öberg

Medskapare Studenter från Sverige, Norge och Danmark söker sig till utbildningen Litterär gestaltning vid Akademin Valand i Göteborg. Johan Öberg är enhetschef på Litterär gestaltning. Tillsammans med kollegor och studenter bidrar han till att forma det litterära landskapet. FOTO: Fredrik Swedemyr

Tonsättare

Det litterära landskapet genomgår sina årstider. Litterär gestaltning blommade upp i en tid då förlagsredaktörerna mer eller mindre vissnade bort.

– Man kan säga att förlagsredaktörsskapet i någon mån har flyttat ut från förlagen och in i universitetet. En förläggare var mer av en medförfattare förr. Litterär gestaltning har lite tagit den rollen. Någonstans måste textsamtalen äga rum, säger Johan Öberg och framhäver att det finns ett visst mått av auktoritet i utbildningen.

– Lärarna är personer vars ord man ibland bryr sig om att lyssna på i branschen, fortsätter han.

Utbildningen är också med och sätter sin prägel på det litterära landskapet i Göteborg genom utåtriktad verksamhet. Sedan flera år har stadsbibliotekets poesihörna varit en plattform för studenterna. Förra veckan beslutade också Göteborgs kulturnämnd att inrätta en scen för litteratur i Lagerhuset.

– Vi har verkat aktivt för att få till ett litteraturhus. Nu ser det ut att bli något. Det kan fungera som en scen för det som skrivs här. Men naturligtvis också som en scen för det som inte skrivs här. Det finns många yngre som skriver. Deras plats kan vara på biblioteket. Men det kan också vara ett litteraturhus där det litterära samtalet är i fokus, säger Johan Öberg och berättar samtidigt om en ambition att skapa en bro mellan förorten och centrum.

– Vi har inlett en dialog med Utveckling Nordost och Folkhögskolan i Angered om att starta en skrivarutbildning i Nordost, fortsätter han.

Litteraturen och konsten

Som en del av Akademin Valand har Litterär gestaltning nära kopplingar till andra konstformer. En kommande avhandling av poeten Fredrik Nyberg tar upp förhållandet mellan text och ljud. Det finns en konstnärlig hållning i hans sätt att skriva avhandling, snarare än en strikt akademisk, vilket kanske också skapar en distans till litteraturvetenskapen. Förutom själva grundkursen – den så kallade tryckkokaren – ger Litterär gestaltning kurser i skrivande och etik, samt en kurs om konstnärligt skrivande som kritik. En helhet man hoppas ska kunna göra skillnad för den individuella författaren, såväl som för dem som inte går utbildningen.

– Det är svårt att påstå att vi har en avgörande betydelse. Men någonstans när vårt konsumtionssamhälle ballar ur och det finns ett behov av att bygga kunskap genom sin egen bildning utifrån ett skrivande, är de som gått här också bra pedagoger och kan jobba med att hjälpa andra, säger Johan Öberg.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet