Nacka gymnasium är årets skolbibliotek 2012

NACKA I förrgår korades Nacka gymnasium till Årets skolbibliotek 2012 för sin dynamiska och pedagogiska verksamhet.

Juryns motivering lyder: ”Skolbiblioteket på Nacka gymnasium utmärks av en dynamisk, pedagogisk verksamhet.Skolbibliotekarierna bedriver ett målinriktat arbete med att utveckla elevernas informationskompetens och satsar offensivt på att främja elevers läsning.Detta arbete görs tillsammans med skolans lärare och elever samt med skolledningens aktiva stöd.Biblioteket visar prov på nytänkande där utvecklingsområden anpassas till ny teknik och pedagogik. Biblioteket har en självklar plats i skolans digitala satsning och är en uppskattad resurs för Nacka gymnasiums elever.”

Pristes bakgrund

Årets skolbibliotek är ett pris som delats ut årligen sedan 1994. Från början var det Sveriges Författarförbund som delade ut priset. Men numera är det Nationella skolbiblioteksgruppen som står bakom priset. Priset går till en skola som arbetar klokt och kreativt på att utveckla sitt bibliotek. I bedömningen tar man bland annat hänsyn till resurser, bemanning, elevmedverkan och bibliotekets roll i den pedagogiska planeringen. Nationella skolbiblioteksgruppen vill genom priset belysa bra lösningar på de stora problem som flertalet skolbibliotek brottas med. Nationella skolbiblioteksgruppen ser att skolbiblioteken på många håll för en tynande tillvaro. Detta trots att både läroplaner och skollag förutsätter välutrustade och professionellt bemannade skolbibliotek. Elevernas läsutveckling och personliga mognad stimuleras av god skönlitteratur. Modern pedagogik bygger på snabb och bra tillgång till faktaböcker, internet och studiehandledning. Sådan service till elever och lärare ges bäst i skolbiblioteket, anser Nationella skolbiblioteksgruppen.

Priset delas ut av Nationella Skolbiblioteksgruppen, som representerar de flesta aktörer inom skola och bibliotek, inklusive författarorganisationer. Själva priset som delas ut på Skolforum i Älvsjö den 29 oktober består av ett författarbesök och ett vandringspris i form av en tavla av författaren och illustratören Sven Nordqvist.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet