Designelever på biblioteket

GÖTEBORG Elever i årskurs tre från designutbildningen på Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg, har i under hösten arbetat med Hammarkullens bibliotek. Uppgiften har varit att hitta områden  som går att utveckla, förbättra eller förändra.

Biblioteket i Hammarkullen har adress Hammarkulletorget 62 B, bottenplan. Det är ett mycket välbesökt, men ett mycket litet och trångt bibliotek.

– Har du inte varit där kan du inte ens tänka dig hur trångt det är, säger AnnMari Davidsson, enhetschef för biblioteken i Angered.

Och det är den lilla lokalen i förhållande till verksamheten som många av designeleverna har sett som en utmaning och arbetat med. De har arbetat både med den inre och den yttre miljön och med det fysiska och det digitala rummet.

– Jag är imponerad, säger AnnMari. De har tänkt till hur det skulle kunna fungera i vårt bibliotek med flexibla lösningar såväl inne på biblioteket som ute på torget. Det är många enkla lösningar som inte tar plats och som vi skulle kunna ta till oss med en gång.

Samverkan

Många av designeleverna har begränsade egna erfarenheter av bibliotek, men har, helt enligt läroplanen, satt sig in i ”kundens” behov. AnnMari och personalen på biblioteket har fått många frågor och är så här i efterhand imponerad av elevernas engagemang.

– Med all respekt för färdigutbildade designers, de här eleverna har tänkt mer utifrån budget och vad som är praktiskt möjligt, säger AnnMari och nämner ett arbete där tre elever har utgått från det omdiskuterade flytande beståndet i Göteborg. För att både exponera de böcker som inte för tillfället finns på biblioteket, och samtidigt skapa mer utrymme, har de skapat ett grafiskt system och ersatt böckerna med bokkort på vilka låntagaren kan läsa om boken och själv scanna och reservera den.

– Jag tycker faktiskt att idén är väldigt bra och det är också något befriande över elevernas sätt att tänka så fritt. Och det är inte två idéer som liknar varandra, de har verkligen olika infallsvinklar. Som eleven som jobbat så enkelt och självklart och med hjälp av färgläggning skapat mötesplatser och knutit ihop biblioteket med föreningar i området. En tilltalande idé som skulle kunna bli något specifikt för Hammarkullen.

Kombinationsmöbler

Jens Rehammar är en av de elever som skapat en möbel som AnnMari mycket väl kan tänka sig på biblioteket i Hammarkullen. Med utgångspunkt sagostund, begränsad ekonomi och begränsat utrymme, har Jens designat en fristående hurts som skjuts in i bokhyllan i stället för de nedersta hyllplanen. Hurtsen kan dras fram och användas som sittpall eller som stege och kanske också att ha böcker i.

– Det är en enkel lösning ingen sett tidigare, säger Jens lite kaxigt. Och det kan han kosta på sig för hans hurts har redan köpts upp av EuroBib som just nu tillverkar en prototyp som Jens hoppas snart ska kunna börja produceras.

– Det är fantastiskt kul att komma så långt med projektet och nu återstår bara ett namn på möbeln.

– Kanske Hammarkullen, föreslår AnnMari förhoppningsfullt.

– Ja, kanske det, ler Jens hemlighetsfullt.

Andra ögon

Många av eleverna har tagit fasta på att en barnavdelning står högt på bibliotekets önskelista och jobbat med olika lösningar för en sådan. Det finns förslag på boktråg som också går att använda som stol, en väggfast trappa i kombination bokhylla-sittplats-krypin, flera förslag på portabla sagostundsplatser med textilier i form av draperi eller ljuddämpande småmattor med färger och mönster inspirerade av den mångfald som präglar Hammarkullen.

– Mattorna tilltalade mig mycket, säger AnnMari. En enkel lösning som inte tar plats och som man kan plocka ner och sitta på vid sagostunden. I de stora hela tycker jag nog att de mest intressanta förslagen var att göra om barnavdelningen och många av idéerna kostar inte jättemycket pengar att förverkliga.

AnnMari är nöjd med att biblioteket vågade hoppa på HDK-projektet och säger att de har blivit inspirerade, vågar tänka nytt och ser på sin verksamhet med nya ögon.

– Vi ser redan förbättringsområden och möjligheter med enkla lösningar som inte tar plats. Som en sådan enkel sak som att det kan upplevas rörigt och plottrigt i vår trånga lokal, en enkel sak för oss att ändra på, men något vi varit hemmablinda för tidigare.

 

FAKTA

HDK:s designprogram är en treårig yrkesutbildning där eleverna bland annat ska lära sig tänka i helhet och begrunda konsekvenser av sina designbeslut. I årskurs tre ingår i kursplanen att eleven ska jobba mot extern part där valet i år föll på Hammarkullens bibliotek.

 

 

 

 

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet