Nytt dansbibliotek i Göteborg

GÖTEBORG Drygt 900 böcker från Elsa Marianne von Rosens och Allan Fridericias privata samling finns sedan en tid samlade i ett bibliotek på 3:e våningen i Göteborg.

Dansaren och koreografen Gun Lund driver tillsammans med sin man dansscenen 3:e våningen på Sockerbruket i Göteborg. Vid en auktion i Köpenhamn för två somrar sedan ropade de in dansösen Elsa Marianne von Rosens och hennes makes, konstnären och kritikern Allan Fridericias samling på 900 volymer från 1700-talet och framåt.

– Vi bjöd via mobiltelefon samtidigt som vi räddade vår båt som höll på att sjunka vid Hälsö, berättar Gun. Vi var några stycken som bjöd över varandra, men till slut var samlingen vår, ler hon utan att vilja avslöja var budgivningen slutade på.

Balettbibliotek

Med hjälp av pengar från en stiftelse kunde Gun anställa Peter Bolin för att inventera, systematisera och göra samlingen sökbar. Peter har tidigare bland annat varit med att ordna dansbiblioteken på Dansmuseet och på Carina Ari-biblioteket i Stockholm.

– På alla ställen har funktionen varit det viktiga, säger Peter. Jag anpassar inte biblioteket efter Libris eller något annat system utan utgår från att det på ett enkelt sätt ska gå att hitta det man söker. En praktisk indelning för dansmänniskor där jag sorterar efter rubriker som till exempel allmänt om balett och dans på ryska, biografier, självbiografier, uppslagsverk och skönlitteratur med dansanknytning.

När Peter började bläddra i böckerna upptäckte han att det i många av böckerna låg recensioner, utklipp, personliga hälsningar, dedikationer och fotografier. Det mesta har han låtit ligga kvar i böckerna och allt annat som programblad och material om paret von Rosen och Fridericia har fått en egen hylla. Biblioteket på 3:e våningen är en sluten samling som Peter inte tror kommer att bli större annat än om man hittar ytterligare material om von Rosen och Fridericia.

– Därför har det fått en egen hylla där man kan lägga sådant man kommer över i framtiden.

– Fridericia var ofta i Ryssland och bland böckerna finns bland annat 100 ryska böcker varav ett par är stora rariteter, tillägger Gun.

– Som den här, säger Peter och håller upp en tummad bok. Den berättar hur Sovjetunionen under 1930-talet på en vetenskaplig grund skapade en skola för klassiska dansare. En pedagogik som blev grunden till den sovjetiska dansens stora framgång.

Hamnat rätt

På 3:e våningen finns sedan tidigare Guns eget arkiv med danslitteratur, tidskrifter, tidningsklipp, filmat och digitalt material. En dokumentation av mer än trettio års verksamhet inom den nutida dansen.

– På det sättet passar Elsa Marianne von Rosens samling här, tillsammans med mina egna böcker, säger Gun.

Att samlingen hamnade i Göteborg betyder också att Elsa Marianne von Rosen på ett sätt återvänder till Göteborg. Under 1970-talet var hon balettchef på Stora Teatern och var den som utvecklade baletten till en stark och självständig del av teaterns verksamhet.

– Vi hade inte haft ett danskompani på Operan idag heller om inte hon hade tagit tag i det, tror Gun. Hon har betytt så oerhört mycket för dansen här i Göteborg och har varit en viktig inspirationskälla för många, inte minst för mig själv i min egen danskarriär.

Drömmar

På 3:e våningen finns, förutom biblioteket, en dansscen med studio och en utställningshall där Gun hoppas arrangera spännande möten mellan olika konstformer.

– Tänk och få levandegöra en bok som utgångspunkt för en diskussion, drömmer hon. Att göra arkiv och bibliotek levande på det sättet. Men jag drömmer också om att detta ska bli ett tillgängligt forskningsbibliotek med plats för både böcker och forskarplatser.

– Jag tänker att det här biblioteket ska fungera som ett titthål in till andra dansares upplevelser och tankar. På andra platser i en annan tid.

 

FAKTA

Den 19 januari 2013 invigs biblioteket med dans och tal av bland annat Kulturnämnden i Göteborgs ordförande Tomas Martinsson.  Marieanne Alsne från Örebro Universitet kommer att tala om betydelsen av arkiv.

Dansbiblioteket finns på 3:e våningen, Sockerbruket 9 (på väg mot Röda Sten, Klippan) i Göteborg.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet