Stans snyggaste skyltfönster

LIDKÖPING Mitt på gågatan i centrala Lidköping är det snart dags för invigning av stadens nya stadsbibliotek. Ett bibliotek med helt nytt utseende och delvis helt nytt innehåll. Ett bibliotek vars placering är resultatet av en folkomröstning.

Gamla Försäkringskassans lokaler på Stenportsgatan är fullständigt förändrade och ett bibliotek växer sakta fram. Ett modernt bibliotek i två plan med öppna ytor, 60 meter glasfasad mot gågatan, café, aula och integrerad verksamhet med Konsthall och Folkrörelsearkiv.

– Vi får ett A-läge med stans snyggaste skyltfönster mot en gata de allra flesta går på, konstaterar bibliotekschef Tobias Bengtsson nöjt.

Bild på Tobias Bengtsson, bibliotekschef i Lidköping. FOTO: Helén Andersson

Nöjd Bibliotekschef Tobias Bengtsson ser fram mot invigningen i januari. – Det tar kraft, men det ger oerhört mycket tillbaka att bygga ett nytt bibliotek. Men jag ser inte heller att vi har byggt ett bibliotek som ska stå färdigt fört all framtid. Vi kommer att behöva förändra och utveckla kontinuerligt. FOTO: Helén Andersson

Bibliotek som tar plats

Det är den första lite kyliga höstdagen i oktober och det är ganska öde på gågatan, men de som passerar kikar nyfiket mot bygget innanför glasfasaden. Och det är precis så Tobias Bengtsson vill att det ska vara. För glasfasaden mot gatan har varit ett absolut krav hela tiden.

– Bibliotekets verksamhet ska synas från gatan när man går förbi så man blir nyfiken på vad som händer där inne, säger han medan vi försiktigt rör oss runt inne på byggarbetsplatsen.

– Här, visar han, längs hela glasfasaden, kommer tidningsrummet att vara med en bardisk längs fönstret med väldigt bra exponering. Alla tidsskrifter blir skyltade utåt och det kommer att visa upp beståndet på ett helt nytt sätt. Rakt fram innanför entrén kommer en receptionsdisk att knyta ihop bibliotekets olika delar med barn- och ungdomsavdelning till vänster och fack- och skönlitteratur till höger. Receptionsdisken är nödvändig med tanke på husets övriga verksamheter och den kommer, lovar Tobias, liksom övrig inredning, att sticka ut.

– Jag hoppas att besökarna ska studsa till lite när de kliver in. Vi har jobbat ganska mycket med färg och form och vågar sticka ut hakan, säger han och berättar om en rapsgul matta med gröna inslag och en väl synlig och stor barn- och ungdomsavdelning inredd efter inspiration från danska bibliotek med bland annat ett eget kryphål för mellanåldern.

– Vi vill inte ge ett lugnt och behärskat intryck, säger Tobias som inte är i orolig över att besökarna inte ska finna sig väl tillrätta. Vi kommer att få ett bibliotek som tar plats, men vi kommer också att ha mer dämpade delar med bland annat studieplatser och rum med lokalhistoria och släktforskning på andra våningen, lovar han.

Inget nytt under solen

Lidköpings nya stadsbibliotek ligger bara ett stenkast från det gamla som för länge sedan vuxit ur sin kostym. Att det dessutom ligger ganska gömt, längst in i en galleria, har varit några av anledningarna till satsningarna på ett nytt bibliotek.

– Vi har ganska gott om besökare och bra utlån, men vi har ju en mycket större potential än så, menar Tobias och konstaterar att de helt enkelt var ute efter ytor att göra verksamhet i.

Det nya biblioteket kommer inte bara att ha en ny kostym, också innehållet hoppas Tobias så småningom kommer att utvecklas och förändras.

– Vi startar med samma verksamhet som förut och vi utgår från de behov vi har idag. Men vi har pratat mycket om bibliotekets roll som mötesplats för bildning, demokrati och kulturupplevelser, och här vill vi utveckla och se effekter. Vi pratar mycket om hur vi på biblioteket ska använda vår kompetens för att skapa en kreativ och kollaborativ miljö. Och i planeringen av huset har vi till exempel jobbat mycket med att få till miljöer som uppmuntrar till möten och har idéer om verksamhet att placera i de här miljöerna. Men inget är ju nytt under solen och vi vill ta ett steg till och har ställt oss frågan varför folk ska komma till oss och träffas. Om det är en mötesplats i största allmänhet vi vill ha, finns den redan på torget här i Lidköping. Så det finns både ett socialt, ett kulturellt och ett kunskapsbaserat perspektiv vi vill utveckla och hitta arbetsformer för så att Lidköpings invånare ska känna att de bor i en lite bättre stad.

Folkomröstning

Tankarna på ett nytt bibliotek har funnits länge i Lidköping. Redan för tio år sedan fanns idéer om ett kulturcentrum inkluderat biblioteket. När politikerna på våren 2008 enhälligt bestämde att stadsbiblioteket skulle flytta till den gamla industrilokalen Sockerbruket på andra sidan Lidan, vaknade en stark opinion bland Lidköpings invånare och biblioteksfrågan blev ett återkommande ämne på debattsidorna. Genomgående argument för att man ville ha kvar biblioteket i centrum var bland annat av rädsla att underminera köpkraften i centrum.

Efter massiva protester fick politikerna ge sig och beslutade så småningom om en folkomröstning i samband med valet 2010. Folkomröstningen gav ett övertygande nej till att flytta stadsbiblioteket till Sockerbruket och jakten på nya, mer centralt belägna lokaler, kunde börja.

– Jag började min anställning precis då så det var ett litet märkligt sätt att komma in i processen, berättar Tobias. Men det var kanske tur att vi fick veta att det var så många som inte tyckte det var en bra idé att flytta biblioteket till Sockerbruket. Det hade ju inte varit så kul om alla tyckte att det låg på fel ställe, skrattar han och medger att han är imponerad av Lidköpingsbornas engagemang.

­­– I hur många kommuner har man den vakenheten runt biblioteket, undrar han och berättar att det fortsatta arbetet mot stadsbiblioteket på Stenportsgatan har flutit enkelt.

– Det har varit en givande dialog med både fastighetsägare och arkitekter och alla är väldigt måna om att stadsbiblioteket ska bli en stolthet för Lidköping.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet