Tre Frågor

Björn Siesjö

stadsarkitekt i Göteborg

 

Bild på Björn Siesjö

Björn Siesjö Stadsarkitekt Göteborg

Är det viktigt att synligöra biblioteket som byggnad i stadsrummet?

– Ja, biblioteket har en viktig roll som kunskapskälla och kommunikationsnav. Det är ett ickekommersiellt reservat i en kommersialiserad stad.

 

Hur ser du på Göteborgs stadsbiblioteks placering idag. Ser du några alternativ?

– Placeringen är idag lite perifer, och jag ser gärna innerstadsfilialer av den typ som vi nu har som tillfälliga, kanske lite mer permanentade. Filialen i kulturhuset i Stockholm är ett välfungerande exempel.

 

Om du fick önska; var skulle du placera ett bibliotek i en stad och hur skulle det utformas?

– Mitt i Nordstan, som ett bibliotek som var öppet och välkomnande för alla, med lugna läsytor och lite frid i vimlet.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet