Två nya litteraturstöd i Västra Götalandsregionen

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen tog i förra veckan beslut om drygt en miljon kronor för att stödja lokalt läsfrämjande i småkommuner och nya litterära mötesplatser.

Kulturnämndens beslut innebär att 825 000 kronor avsätts för litteraturfrämjande arbete i hela Västra Götalandsregionen med tonvikt på kommuner med färre än 25 000 invånare. Dessa mindre kommuner kan söka läsfrämjandestöd upp till 25 000 kronor, under förutsättning att kommunen själv går in med lika mycket stöd. I ett pressmeddelande poängterar kulturnämndens ordförande Alex Bergström (S) att det inte bara handlar om att lägga egna pengar på bordet, utan att det är möjligt för kommunerna att samfinansiera genom materiella resurser eller personal.

–  Beslutet om stödet innebär en satsning på litteratur och läsning och målet är att minska utbildningsklyftor och skapa rättvisa möjligheter att delta i kulturlivet och samhället säger Alex Bergström.

Förutom stödet till läsfrämjande har kulturnämnden beslutat om ett regionalt stöd för litterära mötesplatser. Stödet, 200 000 kronor under 2014, ska i första hand gå till arrangemang som riktar sig till nya målgrupper, nya mötesplatser eller nytänkande publikarbete och marknadsföring.

Gunnar Südow är konsulent skönlitteratur vuxna på Kultur i Väst och nu hoppas han att kommunerna tar chansen till samarbete och vågar tänka i vidare ramar.

– Tänk nytt, tänk utanför bibliotekssektorn och samarbeta mellan kommunerna, uppmanar han.

 

Läs mer

Framsidan har tidigare skrivit om satsningen. Läs intervju med kulturnämndens ordförande Alex Bergström här

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet