Hjälp att välja

BORÅS Mediapoolen i Västra Götalandsregionen levererar digitala tjänster till kommunala institutioner som skolor, bibliotek och vård och omsorg. 37 kommuner i Västra Götalandsregionen har tecknat avtal och har tillgång till de allra senaste digitala tjänsterna för mediepedagogisk användning.

Fakta

Mediapoolen är en mediecentral som i dagsläget servar 37 kommer i Västra Götaland. Samtliga dessa kommuner är via sitt kommunalförbund delägare till Mediapoolen.

– Mediapoolen är tidigare känt som AV-centralen, förklarar Zahra Safaie som är redaktions- och medieansvarig och platschef på Mediapoolens Boråskontor. Idag är Mediapoolen ett mediecentrum för mediepedagogik och ett resurscentrum för elever, pedagoger, skolbibliotekarier och personal inom vård och omsorg. Redaktionen här i Borås tar fram kvalitetsgranskad media, sammanställer och presenterar den i form av digitala tjänster för våra målgrupper.

Pedagogiska fönster

Om AV-centralen tidigare var ett ställe som kopierade och lånade ut Utbildningsradions program, erbjuder idag Mediapoolen det mesta av sitt material i strömmande form med visningsrättigheter. I jämförelse med till exempel bibliotek som lånar ut film för privat bruk.

– Digitaliseringen har förändra vår roll, menar Zahra Safaie. Men den har också förändrat pedagogernas arbete där de numera har tillgång till mer material att orientera sig bland och ta ställning till. Därför har vi skapat webbtjänsten Pedagogiskt fönster, där vi utifrån läroplanerna tagit fram temapaket i alla ämnen och för alla stadier.

Pedagogiskt fönster skulle kunna jämföras med ett digitalt bibliotek där varje temapaket innehåller film, radioprogram, länkar, artiklar, bilder, musik, appar med mera. Dessutom är varje tema indelat i en del för elever, en del för specialundervisning och en del för pedagoger.

– Vi presenterar en strukturerad, grupperad digital lärresurs som är kopplad till läroplanen för respektive skolform och årskurs i samtliga ämnen, beskriver Zahra Safaie. Temapaketen gör det lättare för lärare att planera sin undervisning och för eleven att välja sin lärstil bland olika medier. Och förutom att vi spar tid för pedagoger och elever, kan vi erbjuda granskade medier, poängterar hon. Vi tittar på och går igenom allt material och eftersom det är ett stort arbete tar vi hjälp av externa bibliotekarier och lärare.

I nuläget innehåller Pedagogiskt fönster cirka 450 tema fördelat mellan förskola, gymnasium och grundsärskola. Förutom det pedagogiska fönstret finns ett Fönster mot omvärlden. Här hamnar aktuella händelser som ligger utanför läroplanen men som är viktigt att ta upp och diskutera med eleverna.

– I Fönster mot omvärlden har vi temapaket där vi samlar aktuella artiklar med olika vinklar, Youtubefilmer, litteratur med bakgrundsmaterial, radio- och TV-inslag. Ja allt som kan vara relevant om aktuella händelser som till exempel händelserna i Syrien, ekonomiska kriser eller Nobelpristagare.

Mediepedagogik Mediapoolen erbjuder stöd och råd för alla som vill arbeta mediepedagogiskt. – Vi har bland annat utvecklat portalen Fönster mot Sverige, berättar Zahra Safaie. Fönster mot Sverige vänder sig till SFI och innehåller allt material i det Pedagogiska fönstret plus teman som till exempel om det svenska samhället och svensk kultur. FOTO: Helén Andersson

Kulturlådor

Alla kommunala institutioner i de kommuner som har avtal med Mediapoolen, har tillgång till deras material. En grupp med ökat intresse är personal, boende och anhöriga inom äldreomsorgen där, enligt Zahra Safaie, allt fler upptäckt Mediapoolens resurser med ny teknik som till exempel projektorer och ipads. I takt med stigande intresse erbjuder Mediapoolen nu tematerade Kulturlådor till äldreomsorgen i både fysisk och digital form.

– I den fysiska lådan finns till exempel film, musik, litteratur och föremål som kan aktivera och hjälpa människor att komma i håg och att berätta. I den digitala Kulturlådan finns medier med musik, interaktiva spel, film och tips på aktiviteter och litteraturtips. Och, tillägger Zahra Safaie, Kulturlådorna kan också användas som kompetensutveckling för personal inom äldreomsorg där det idag är många med utländsk bakgrund som arbetar och förklarar att de via Kulturlådorna får kännedom om hur det till exempel var att leva i Sverige på 1950-talet och därmed hur de människor de vårdar har levt.

Mediepedagogik

I Mediapoolens uppdrag står det att de ska leverera digitala tjänster för mediepedagogisk användning samt vara rådgivare och förmedlare av produkter för en fungerande digital infrastruktur. Alltså ta fram medier som är användbara inom pedagogiken och knyta ihop ny teknik med pedagogik och vara rådgivande. Just nu är det utbildningar om ipads, appar, interaktiva tavlor och, inom skolan, projektorer, som efterfrågas.

– Vi har kurser för både pedagoger och bibliotekarier och då handlar det om teknik och om hur den ska användas eller vilken teknik som passar bäst för undervisning, berättar Zahra Safaie och får medhåll av Johan Nyberg som är mediepedagog på Mediapoolen och som lyssnat på vårt samtal en stund.

– Det är ju hur vi använder tekniken som har betydelse, menar han. Mediepedagogik är ju att alla ska kunna och där vi finns som rådgivare för att få lärarna att förstå vinsten med digital teknik där de till exempel kan få dagsaktuella världskartor.

Zahra Safaie och Johan Nyberg är överens om att Mediapoolens uppdrag vilar på de tre benen medier, teknik och utbildning och att den digitala utvecklingen gör deras tjänster än mer efterfrågade.

– Produktionen av mediepedagogiska resurser ökar och det finns många aktörer som vill få in en fot i utbildningssektorn. Detta kommer att skapa ett större behov av kvalitetssäkra resurser och tjänster man kan lita på, menar Zahra Safaie. Mediapoolens roll att tillgodose behovet av kvalitativa produkter för mediepedagogisk undervisning och vara en resurs för kompetensutveckling, det behovet kommer att växa, tror Zahra Safaie.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet