Skaparbibblan i Vaggeryd

Inspiration Den elektroniska plattformen Arduino är en del av den teknik man hoppas ska väcka barn och ungdomars intresse för naturvetenskapliga ämnen. FOTO: Helén Andersson

VAGGERYD I Småländska Vaggeryd finns kanske Sveriges första makerspace på ett bibliotek. Här lämnar biblioteket plats för allehanda kreativa uttryck och alla är välkomna att lära av varandra.

Det är lugnt på biblioteket i Vaggeryd när jag besöker det en vardagseftermiddag i februari. En ensam dam vid en dator, några äldre män som läser tidningar och några gymnasieungdomar som hänger runt ett bord. Men om bibliotekschef Lo Claesson och övrig personal på biblioteket i Vaggeryd får råda kommer det att bli betydligt mer aktiviteter efter den 29 mars. Det är då det är invigning av bibliotekets makerspace Skaparbibblan, och just nu pågår förberedelserna för fullt med inköp av teknik, datorspel, förvaringslådor, hyllor och bord.

– Vi är mitt inne i processen, berättar Lo Claesson och visar mig runt på biblioteket. Vi kommer inte att ha så tydliga gränser för var Skaparbibblan är, det kommer att var lite flytande. Makerspace bygger ju på att man delar med sig, lär av varandra och gör gemensamma projekt. Mycket bygger runt teknik och 3D-skrivaren, men det behöver inte vara det. Det kan vara vanligt lego, symaskiner eller stickning också.

Bild på Lo Claesson

Dela med sig På Skaparbibblan i Vaggeryd kan du fixa ett stickcafé, jobba med teknik eller sy dina kläder.  – Grejen med ett makerspace är att man gör det tillsammans och att det är användarna som bestämmer aktivitet och själv organiserar verksamheten, säger Lo Claesson.

Möbel och design

Ett makerspace är enkelt uttryckt en plats dit människor med samma intresse kan mötas, umgås och samarbeta. Ofta handlar det om en slags sammansmältning av ny digital teknik och traditionellt hantverk där män-
niskor konstruerar produkter, ofta med hjälp av 3D-skrivare, laserskärare och annan teknik. Tanken är att vem som helst ska kunna komma och arbeta på sina egna eller andras projekt och dela erfarenheter och kunskap.

Lo Claesson blev inspirerad när hon läste ”Makers, den nya industriella revolutionen” av Chris Anderson som kanske är den främsta talespersonen för den så kallade maker-rörelsen, och pusselbitarna föll på plats.

– Biblioteket i Vaggeryd är ett integrerat gymnasie- och folkbibliotek och jag såg vilka möjligheter det finns i samarbetet mellan skola, bibliotek och näringsliv och hur väl kommunens vision stämde överens med makerspace-konceptet, ler Lo Claesson och får medhåll av Cathrine Palmcrantz som är verksamhetsutvecklare i Vaggeryd och som tittat in på biblioteket.

– Det är klockrent, konstaterar hon. Vi har ju ett övergripande förändringsarbete där hela kommunen processat vad Vaggeryd ska vara i framtiden. Och något som är specifikt för den här kommunen och som många gör anspråk på, är entreprenörsandan. Och i den här regionen är den känslan tvättäkta. Den sitter i själen, skrattar Cathrine Palmcrantz.

Entreprenörsandan hon tänker på är bland annat den möbelindustri som präglar orten, men också en gymnasieskola med framtidsvisioner med innehåll av hantverk och design.

– Det blir det kreativa mötet mellan teknik, hantverk och design. Makerspace och Vaggeryd klickar väldigt bra och passar varandra som hand i handske.

– Vi har en tydlig idé om varför vi bygger ett makerspace på biblioteket i Vaggeryd, förtydligar Lo Claesson. Det hör ihop med kommunutvecklingen och det finns ett engagemang från kommunledningen. Vi jobbar väldigt aktivt med näringslivet och det är i samråd med dem och med gymnasieskolan vi skapar vårt makerspace. Det behövs här för att vår kommun ska utvecklas och för att vi har en industri som behöver ungdomar och vi försöker anpassa skaparbibblan till Vaggeryd, till möbelindustrin och till gymnasieskolan.

3D-skrivare

Många förknippar ett makerspace med en 3D-skrivare, en skrivare som skriver ut föremål i plast i alla möjliga former, och 3D-skrivare har blivit en slags symbol för ett makerspace. När Lo Claesson tog initiativ till samarbete med skola, kommunutvecklare och näringsliv, var köpet av en 3D-skrivare också det första gemensamma beslutet.

– En 3D-skrivare är inget måste i ett makerspace, menar Lo Claesson. Men jag tycker det är roligt att vi fått med företagen och att det blir en bra koppling till skolan och till utbildningarna där. Och tanken är ju att skolan ska kunna ta uppdrag från näringslivet och kunna skriva ut en prototyp eller någon pryl.

3D-skrivaren är för närvarande placerad på gymnasieskolan som är granne med biblioteket. Den står i en lärosal och den är större än jag föreställt mig, nästan som en keramisk ugn. På bordet runt skrivaren ligger massor av utskrivna plastgrejer, alla ritade i ett ritprogram och utskrivna på 3D-skrivaren.

– Vi blev sponsrade av företagen så att vi kunde köpa en riktigt bra skrivare, avslöjar Rolf Claésson, programansvarig lärare på gymnasieskolans industri- och teknikprogram, och visar stolt upp en modell av den klassiska fåtöljen Lamino som skrivits ut i plast.

– Det svåra är att lära sig ritprogrammet, resten sköter skrivaren, berättar Rolf som hoppas att när 3D-skrivaren flyttas till biblioteket ska användas av fler.

– Vi har haft visning av skrivaren för företagen så de vet att den finns och hur de kan använda den, tillägger Lo Claesson. Vi vill ju att företag och industri också ska hitta till biblioteket och göra saker där.

Nya rum

När 3D-skrivaren flyttas till biblioteket kommer den att stå i ett rum i källaren tillsammans med tre symaskiner, datorer med ritprogram och en lamineringsmaskin. Mycket av skaparbibblan kommer att vara i källaren där biblioteket har många outnyttjade rum, men det blir också en mer renare avdelning på bibliotekets entréplan med datorer, teknik, plats för att sitta och sticka, utrymme för olika workshops och en ny avdelning för barn som går under namnet Barnhack. Här ska det finnas särskilda barndatorer med enklare programmeringsprogram, robotlego och den elektroniska plattformen Arduino.

– Utformning och utrustning beror också på vad användarna vill eller själv bidrar med, säger Lo Claesson. Det är det som är lite av idén med ett makerspace. Och det är ju inte huggit i sten hur vi utnyttjar rummen, men när vi ser att det finns rum ska vi ju använda dem, fortsätter hon. Ett gammalt magasin görs till exempel om till ett kreativt tonårsrum, släktforskarna får flytta på sig för mellanåldern och det gamla sagorummet görs om till en verkstad med diverse verktyg och en laserskärare. Och självklart kommer vi att erbjuda workshops och kurser för all teknik, skrattar hon när jag undrar över vad Arduino är.

Ordlista

3D-skrivare: Maskin som framställer, skriver ut, tredimensionella objekt i plast.

Arduino: Utvecklingsplattform för skapande av elektronik

Vill du veta mer om fler skaparbibblor finns en facebookgrupp:
www.facebook.com/skaparbibblan

– Det här har med lärande att göra. Jag ser ett makerspace som en utveckling av den folkbildningstradition som folkbiblioteken haft sedan 1800-talet. Men vi behöver inte bara förmedla kunskap som redan finns i böcker eller på nätet. Här skapar vi kunskap.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet