Stora skillnader i aktuell biblioteksstatistik

STOCKHOLM Användningen av bibliotekens e-resurser, liksom besök via webben, ökar. Det visar Sveriges officiella biblioteksstatistik för 2013 som publicerade på tisdagen.
– Vi har försökt göra statistiken positiv i år och inte bara fokusera på det negativa, säger Cecilia Ranemo, ansvarig utredare på Kungliga Biblioteket.

Trots den positiva inställningen visar sammanställningen på en succesiv omstrukturering av offentligt finansierade bibliotek och färre bemannade bibliotek, färre fysiska besök och färre registrerade utlån.

– Den viktigaste slutsatsen när det gäller Folkbiblioteken är att det är väldigt stor skillnad mellan kommuner, säger Cecilia Ranemo. Framförallt mellan storstadsregioner och mindre kranskommuner. Det är som natt och dag, fortsätter hon och konstaterar att det syns tydligt i statistiken att de kommuner som satsar också har fler besökare på biblioteken och har större utlån.

– Det går inte att stänga alla folkbibliotek och tro att obemannade utlåningsställen är en lösning. Satsa på bemannade biblioteken så blir det bättre på alla sätt, betonar hon.

Nyhet

Nytt för i år i rapporten är att tabellfilerna för folkbiblioteken och forskningsbiblioteken kompletterats med en funktion som gör att det går att skriva ut en verksamhetsrapport per bibliotek, kommun eller län med uppgifter om utvecklingen över tid. Funktionen är tänkt att underlätta för de enskilda bibliotek och kommuner som måste ha verksamhetsunderlag till att följa upp sin verksamhet eller för att skriva biblioteksplaner.

FAKTA

Sveriges officiella bibliotekstatistik innehåller statistikuppgifter över folkbibliotek, forskningsbibliotek och sjukhusbibliotek och statistiken är sammanställd av Kungliga Biblioteket, KB.

Läs hela materialet på KB:s webbplats: www.kb.se/bibliotek/Statistik-kvalitet/

– Ta ut den och gör en uppföljning, uppmanar Cecilia Ranemo. Här ser man utveckling och tendenser över en treårsperiod och det är ett utmärkt material när man ska göra sin biblioteksplan. För det är fortfarande alldeles för många kommuner som bryter mot lagen genom att inte ha någon biblioteksplan.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet