Sommarboken för vuxna

HÖLLVIKEN Höllvikens bibliotek i Vellinge kommun har i några år erbjudit Sommarboken för såväl stora som små. Satsningen är ett led i det läsfrämjande arbetet och har utvecklats till en återkommande sommarsuccé.

– Det är ett stort intresse och barnen tycker det är roligt att låna tillsammans med de vuxna, att delta i samma aktivitet, berättar Therese Christensson, bibliotekarie på biblioteket i Höllviken.

Sommarboken för vuxna släpps samtidigt som Sommarboken för barn och den vuxne får låna valfri skönlitteratur eller biografi. Kravet för att delta består i att läsa fyra böcker under perioden 16 juni till 23 augusti, att skriva en kortare kommentar om varje bok och att lyfta fram en av böckerna och skriva en längre kommentar eller recension om den. Som tack får låntagaren en pocketbok och chans att vinna ett presentkort till en bokhandel.

– Om låntagaren accepterar använder vi kommentarerna till små instick i böckerna och vi har tidigare tapetserar vi en hel vägg med alla recensioner, säger Therese Christensson och intygar att det är en populär vägg långt in på hösten. Antalet vuxna som deltar växer för varje år, fortsätter hon och tillägger att hon hoppas att Sommarboken för vuxna ska inspirera andra bibliotek att ta efter.

– Vuxna som läsande förebilder är kanske mer aktuellt än någonsin och vi ser Sommarboken för vuxna som en läsfrämjande åtgärd.

 

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet