Dålig samordning i planerna

STOCKHOLM Det är generellt få biblioteksplaner som innehåller tydliga beskrivningar av mål för barn- och ungdomsverksamhet. Detta slår Kungliga biblioteket fast i en rapport från 2012. Så här långt har det heller inte skett några större förändringar.

– Det vi kan se bland de kommuner som nu reviderar eller skriver fram nya planer är att ordet barn finns med och det är bra. Men annars har det inte hänt så mycket, säger Cecilia Ranemo på Kungliga biblioteket som skrev rapporten Barnen i planerna 2012.

Av rapporten framgår att det inte sällan finns en otydlig beskrivning av målen för barn- och ungaverksamheten runtom i kommunerna. Vidare pekar rapporten på att det också generellt är en dålig samverkan mellan olika planer. Det kan exempelvis handla om relationen mellan skola och bibliotek. Bristen på samverkan är fortfarande en utmaning för många kommuner.

– Det jag framförallt saknar är att skolbiblioteken finns med. Det är viktigt att det finns en samlad bild över samtliga bibliotekstyper och att det finns en barnverksamhet med en samsyn, säger Cecilia Ranemo vidare och ser samtidigt en trend att nedlagda folkbiblioteksfilialer blir skolbibliotek.

– Det är ett sätt att upprätta ett skolbibliotek inom samma budget. Men det stänger ute andra medborgare, fortsätter hon.

Uppföljning på gång

Samtidigt har det hänt mycket i bibliotekssverige sedan Barnen i planerna publicerades. Inte minst håller nu en nationell strategi på att formuleras. Strukturen för uppföljning och kvalitet har också förändrats. Sedan förra året ingår även kommunerna, som nu tillsammans med läns- och regionbiblioteken och KB bland annat ska jobba med uppföljning av biblioteksplaner. Hur detta i ett senare skede kommer påverka barn- och ungaperspektivet är i dagsläget inte klart.

– Hur detta arbete kommer gå vidare är upp till kvalitetsgruppen. Vårt uppdrag är inte att säga hur kommunerna ska göra sina planer. Däremot har vi i bland annat skriften Biblioteksplan 2.0 råd för vad en plan bör innehålla för att vara komplett, säger Cecilia Ranemo.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet