Bibliotek och yttrandefrihet

GÖTEBORG Frågan kring yttrandefrihet på bibliotek har varit debatterad i en rad olika sammanhang den senaste tiden. Kultur i Väst arrangerade tidigare i veckan en dag om yttrandefrihet i samarbete med Göteborgs stadsbibliotek och Svensk biblioteksförening. I hörsalen på Göteborgs stadsbibliotek diskuterades såväl sagostunder som kontroversiella föreläsare. Ett exempel kom från Deichmanske bibliotek i Oslo och fallet kring en föreläsning med Lars Vilks förra året. Bibliotekschef Kristin Danielsen sätter gränserna bortom sina egna åsikter och framhäver bibliotekets roll som en oberoende mötesplats för alla.

Läs mer

Yttrandefrihetens behov av kunskap

Oberoende bibliotek i Norge

Se hela dagen på Kultur i Västs Youtube-kanal:

Hur fri är friheten? Yttrandefrihet, fri åsiktsbildning och bibliotekens demokratiska uppdrag

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet