Riktlinjer för framtiden

Kompetensutveckling Chatarina Isberg hoppas att de uppdaterade riktlinjerna ska användas och implementeras i bibliotekens verksamhet.  – Kompetensutveckling handlar om huruvida vi ska utvecklas eller inte och i besparingstider är det ännu viktigare. FOTO: Helén Andersson

Kompetensutveckling Chatarina Isberg hoppas att de uppdaterade riktlinjerna ska användas och implementeras i bibliotekens verksamhet.
 – Kompetensutveckling handlar om huruvida vi ska utvecklas eller inte och i besparingstider är det ännu viktigare. FOTO: Helén Andersson

IFLAs sektion för fortbildning och lärande har uppdaterat sina riktlinjer för kompetensutveckling. I januari påbörjas en översättning av dem till svenska.

Uppdateringen av IFLA Guidelines for Continuing Professional Development: Principles and Best Pracices godkändes i våras och finns redan på IFLAs webbplats. Det är en omfattande lunta med en väldigt lång innehållsförteckning där det framgår att riktlinjerna vänder sig till olika målgrupper som biblioteksorganisation, medarbetare eller chef.

– Det viktigaste med riktlinjerna är att man kan använda dem inom sin egen verksamhet och se hur man kan jobba mer strategiskt med kompetensutveckling, säger Catharina Isberg, chef på Helsingborgs stadsbibliotek och en av två ordförande i IFLA Continuing Professional Development and Workplace Learning Section.

För att inte gå vilse i riktlinjerna tipsar Catharina Isberg den intresserade om att börja med sammanfattningen för att sedan rikta in sig på de bitar som är angelägna för den egna verksamheten och titta på de delar som handlar om hur man jobbar med olika metoder.

– Som arbetsgivare tycker jag att det är viktigt att titta på de delar som handlar om arbetsgivaren och de delar som handlar om de som ska utbilda sig. Och, tillägger hon, det viktigaste för den som ska utbilda sig är att det står att jag själv har ett ansvar för min egen kompetensutveckling.

Allting kostar

Av IFLAs guidlines för fortbildning framgår tydligt att kompetensutveckling inte bara handlar om att gå en kurs, utan att det handlar om att göra en analys över verksamhetens utmaningar och behov och om att rekrytera in kompetens och att upprätthålla och utveckla den kompetens som finns. Riktlinjerna är också väldigt konkret när det handlar om budget och arbetstid. Den rekommenderar att minst en halv till en procent av verksamhetens budget ska läggas på kompetensutveckling, och att tio procent av arbetstiden ska ägnas åt den samma.

– Det är en hög siffra men vi borde sikta mot den. Med tanke på bibliotekens förändrade roll och om vi ska uppnå bibliotekslagens krav måste det till en förståelse för att det kostar. Allting kostar, konstaterar Catharina Isberg och menar att det alltid finns en risk att i svåra tider lägga ner kompetensutveckling och det är det farligaste vi kan göra om vi vill ha en livskraftig verksamhet och en lärande organisation.

– Det är viktigt att säkra så jag tycker vi ska sikta på de där procenten. Det är också viktigt att i kompetensutvecklingstiden ingår även den tid som läggs på kompetensutveckling i det dagliga arbetet.

Nationell workshop

Med riktlinjerna vill IFLAs sektion för fortbildning och lärande säkra bibliotekens framtid och utveckling. För att sprida kunskap och kännedom om riktlinjerna i Sverige kommer det därför under våren att erbjudas en nationell studiedag eller workshop.

– Vi vet inte riktigt när eller var det blir. Det kan också bli en workshop på vårens Biblioteksdagar, säger Catharina Isberg som vill poängtera att genom att jobba med riktlinjerna visar verksamheten att man menar allvar när vi säger att personalen är vår viktigaste resurs.

– Vi vill sätta lampan på att det är en viktig fråga. För om inte personalen hänger med i utvecklingen kommer inte verksamheten vidare heller, vilket i slutändan kommer att påverka alla biblioteksanvändare.

Author Description

Helen Andersson

Helén Andersson, Journalist
helen.andersson@noll27.se
0702 153616

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet