kjell_ahlgren

Kompensatoriskt uppdrag Kjell Ahlgren menar att skolbiblioteken är ett viktigt verktyg i skolans kompensatoriska arbete. – Alla skolor och kommuner har i uppdrag att kompensera för de lite svagare eleverna. FOTO: Helén Andersson.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se
Tillgänglighet