Ake_Nygren

Engagerad aktivist Åke Nygren bloggar inte lika mycket nu som förr. Desto flitigare är han på Facebook och Twitter med dagliga kommentarer och delningar. – Jag är kanske lite udda på det sättet att jag inte är utbildad bibliotekarie. Men jag känner mig som en digital biblioteksaktivist. Foto: Helén Andersson.

Author Description

Fredrik Svedemyr

Fredrik Svedemyr, Journalist
fredrik.svedemyr@noll27.se
0702-82 30 59

Västra Götalandsregionen Förvaltningen för kulturutvecklng

Postadress

Regionens hus
405 44 Göteborg

Besöksadress

Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Telefon

031-333 51 00 (växel)
010-441 42 00 (växel)

E-post

redaktionen@noll27.se